Nihal TAŞKIRAN, Rahşan ÇEVİK AKYIL, Ayşegül KAHRAMAN, Neşe ERDEM, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ

Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki İmaj Algısının Profesyonel Tutuma Etkisi

The Effect of Professional Image Perceptions of Nursing Students’ on Professional Attitude

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

14-29

hemşirelik imajı, hemşirelik öğrencisi, profesyonel tutum

nursingimage, nursingstudent, professionalattitude

9218

Benzer Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Raziye ÇELEN

Hemşirelik sürecinin evrimsel gelişimi hemşirelik süreci

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Meryem Türkan ERER, Meltem AKBAŞ, Gülay YILDIRIM

Profesyonel Futbolcuların Psikososyal (Mental) Destek Gereksinimlerinin Araştırılması

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Ersin AFACAN, Meral DEMİR

Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenmeye Yönelik Tutumları: Kesitsel Bir Çalışma

Yükseköğretim Dergisi

Simge EVRENOL ÖÇAL, Seda ÇETİN AVCI, Gülşen IŞIK, İlknur YEŞİLÇINAR, Sakine Zeyna CAN, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ

Din Psikolojisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hitit ilahiyat dergisi

Salih AKYILDIZ, Harun KAHVECİ

Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Sırasında Uygulamaları, Bilgi İhtiyaçları, Öz Yeterlikleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Rukiye BURUCU, Melike DURMAZ

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

Seda AKGÜN, Fatma ORGUN, Gizem ARIŞ, Ezgi TOK

Hemşirelik Öğrencileri Terminal Dönemindeki Çocuk Hastanın Bakımı Hakkında Ne Düşünüyor? Odak Grup Çalışması

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Nurdan AKCAY, Hatice UZŞEN, Dilek ZENGİN, Satı DOĞAN, Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR