Mustafa GÜNEŞ

Martin Amis’in Night Train Adlı Romanı’nda Kültürel Anlaşılabilirlik ve Kişisel Performans

Cultural Intelligibility and the Individual Performance in Martin Amis’s Night Train

KARE

2018-Sayı: 6

36-52

Martin Amis, Night Train, Cinsiyet Performansı, Kültürel Anlaşılabilirlik

Martin Amis, Night Train, Gender Performativity, Cultural Intelligibility

7837