Martin Amis’in Night Train Adlı Romanı’nda Kültürel Anlaşılabilirlik ve Kişisel Performans

İngiliz Romancı Kingsley Amis’in oğlu Martin Amis, Çağdaş İngiliz Romanı’nın en çok tanınan temsilcilerindendir ve Time dergisinin “All-TIME 100 Novels” (Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı)” ve The Guardian gazetesinin “The 100 Best Novels Written in English” (İngilizce Yazılmış En İyi 100 Roman)” ile “The 100 Greatest Novels of All Time” (Tüm Zamanların En İyi 100 Romanı)” listelerine girmeyi başaran Money adlı romanı gibi bir çok önemli eseri Çağdaş İngiliz Edebiyatı’na kazandırmış bir yazardır. Martin Amis’in 1997 yılında yazdığı roman Night Train Amis’in bu roman öncesinde yazmış olduğu eserlerle karşılaştırıldığında onlardan tarz ve anlatım olarak çok farklıdır. Eserdeki kahramanın karakterize ediliş şekli bu eseri ilginç kılan en önemli özelliklerdendir. Roman, her ne kadar bir davanın peşinde bir detektifi anlatsa da bu kadın detektifin eserde resmedilişi, detektif romanı türünün alışılagelmiş yazın tarzlarıyla karşılaştırıldığında bu türden oldukça farklıdır. Geleneksel bir şekilde maskülen bir çevre olarak karakterize edilmiş emniyet teşkilatında kadın bir detektif olarak var olma mücadelesi veren ana karakter hem içinde yaşadığı erkek egemen toplumun hem de çalıştığı bu çevrenin baskıları altındadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Michel Foucault ve Judith Butler’ın özellikle bireylerin sınıflandırılması, katmanlandırılması ve hiyerarşik bir ilişki yapısı oluşturularak kadınların böylece boyun eğdirilmesi üzerine olan teorilerinden de faydalanarak Night Train’deki ana kahraman karakterinin irdelenmesini ve erkek egemen toplumlarda baskıcı kültürel beklentilere bu kahraman tarafından nasıl karşı konulduğunu incelemektir.

Cultural Intelligibility and the Individual Performance in Martin Amis’s Night Train

Martin Amis, the son of the well-known English novelist Kingsley Amis, is one of the most celebrated novelists of the contemporary English novel and he has written quite impressive books like Money which has been in the list, “All-TIME 100 Novels” by Time, and has been added to the lists, “The 100 Best Novels Written in English” and “The 100 Greatest Novels of All Time” of The Guardian. His 1997 novel, Night Train is quite different in style and narration compared to his previous work, yet it is a significant piece of work because of the remarkable characterization of a protagonist. Although the novel features a detective and the plot is constructed around a process of resolving a case, the portrayal of the woman detective is different from the generic conventions of the genre, the detective novel. As a woman struggling to survive in a traditionally masculine environment, the police force, the protagonist of the novel has to face a great deal of oppression both because of her profession and the patriarchal environment she lives in. Hence, by drawing attention to the theories of Michel Foucault and Judith Butler, particularly those about the traditional classification and stratification of individuals based on gender or sex in order to subjugate them after constructing a hierarchical relationship, the purpose of this study is to explore the characterization of the protagonist of Night Train to point out how the oppressive cultural expectations and traditions of patriarchal societies are challenged and also subverted in a work of fiction. 

___

  • Amis, M. 1997. Night Train. USA: Harmony Books.
  • Butler, J. 2006. Gender Trouble. New York: Routledge.
  • Butler, J. 1986. "Sex and Gender in Simone de Beauvoir’s Second Sex." Yale French Studies, No. 72 Simone de Beauvoir: Witness to a Century 35-49.
  • Diedrick, J. 1995. Understanding Martin Amis. South Carolina: University of South Carolina Press.
  • Finney, B. 2008. Martin Amis. New York: Routledge.
  • Foucault, M. 1995. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Edited by Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books.
  • ---. 1978. The History of Sexuality: Volume 1. Düzenleyen: Translated by R. Hurley. New York: Pantheon.
  • ---. 1982. «The Subject and Power.» Critical Inquiry 8 (4): 777-795.
  • “Womb”. 2019. Cambridge Academic Content Dictionary. September 13. Accessed September 2019. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/womb.
  • Walter, N. 1997. If You Have Tears to Shed, Prepare to Shed Them - in a Martin Amis Novel. September 11. Accessed Jun, 21 2018. https://www.theguardian.com/books/1997/sep/11/fiction.martinamis.