MODERN ve SOYUT SANATA İLHAM VEREN BİR RESSAM: VİNCENT van GOGH

Ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh, tüm yaşamı boyunca eserleriyle yaratıcılığını ortaya koymuş, birçok düşünürü ve sanatçıyı etkileyerek modern sanatlara ve özelde soyut sanata katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada Van Gogh’un soyut sanat ve modern sanata yaklaşımı, emeğe ve iş gücüne duyduğu hayranlığı modern sanatlarda nasıl konumlandırdığı, soyut sanata ve modern sanatlara ilham olan eserleri aracılığıyla incelenmeye çalışılacaktır. Soyut sanatların en önemli teşvik kaynağı sadece boyaların kullanılarak, her tür nesne ve biçim içeriğinden uzaklaşılması ve sanatçının dünyayı geride bırakarak özsel görünüşü bulma çabasıdır. Van Gogh, resimleri vasıtasıyla bunu gerçekleştirmeye çalışmış klasik eserlerden daha ziyade rengi ve özü yakalamaya çalışan soyut ve modern sanatlara kendini yakın hissetmiştir. Özellikle Patates Yiyenler, Yıldızlı Gece gibi tablolarıyla modern ve soyut sanatların izlerini hissettiren ressam, gerçeğin ötesine uzanmanın gerçeklikle samimi ilişkiler kurup bunu yapıtlarında yansıtmayla mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Martin Heidegger, J. Paul Sartre gibi birçok varoluşçu düşünürü de etkileyen van Gogh, resimlerinde varlığın kendini duyurduğu ve hakikatin açığa çıktığı eserleriyle bir sanat yapıtının nasıl olması gerektiği şeklindeki yaklaşımlara da ilham kaynağı olmuştur.

AN INSPIRING PAINTER of MODERN and ABSTRACT ART: VINCENT van GOGH

Famous Dutch painter Vincent van Gogh has demonstrated his creativity with his works throughout his life and has contributed to modern arts and especially abstract art by influencing many thinkers and artists. In this study, van Gogh's approach to abstract art and modern art, how he positioned his admiration for labor and workforce in modern arts, will be examined through his works that inspired abstract and modern arts. The most important source of encouragement for abstract arts is to get away from all kinds of object and form content by using only paints, and the artist's effort to find the essential appearance by leaving the world behind. Van Gogh felt close to abstract and modern arts that tried to capture color and essence rather than classical works through his paintings. Behind the traces of modern and abstract arts, the painter stated that reaching beyond reality is possible by establishing sincere relations with reality and reflecting this reality in his works especially with his paintings such as Potato Eaters and Starry Night. Van Gogh, who also influenced many existentialist thinkers such as Martin Heidegger and J. Paul Sartre, inspired the approaches of how a work of art should be, with his works in which the existence announces itself and the truth is revealed.

___

 • Beaujean, Dieter. Vincent van Gogh Hayatı ve Eserleri Mini Sanat Dizisi. çev. Sema Bulutsuz İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2005.
 • Collins, Sophie. Biyografik Van Gogh. çev. Özlem Sakin. İstanbul: Nepal Yayınları, 2016.
 • Cündioğlu, Dücane. Felsefe ve Sanat. İstanbul: Kapı Yayınları, 2012.
 • Erden, Osman E. Modern Sanatın Kısa Tarihi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 2016.
 • Gece, Şule. “Heidegger de Sanatın Hakikati ya da Hakikatin Sanatı”. Özne 16. Kitap Heidegger. ed. Zehragül Aşkın. Konya: Çizgi Kitabevi, 2012.
 • Gece, Şule. Modern ve Postmodern Dönemlerde Soyut Sanat Felsefesi. İzmir: Cem Yayınevi, 2020.
 • Gogh, Vincent van. Theo’ya Mektuplar. çev. Azra Erhat. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları, 2020.
 • Lunday, Elizabeth. Büyük Sanatçıların Gizli Hayatları. çev. Sevin Okyay. İstanbul: Domingo Yayınevi, 2019.
 • Megill, Allan. Aşırılığın Peygamberleri. çev. Tuncay Birkan. Ankara: Ayraç Yayınları, 2008.
 • Orazio, D’,Costantino. Van Gogh Gizemi. çev. Kemal Atakay. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2022.
 • Rilke, Rainer Maria. Cezanne Üzerine Mektuplar. çev. Semih Uçar. İstanbul: Nora Yayınları, 2017.
 • Roddam, George. İşte Van Gogh. çev. Deniz Öztok. İstanbul: Hep Kitap Yayınları, 2021.
 • Sartre, Jean Paul. Estetik Üstüne Denemeler. çev. Mehmet Yılmaz. Ankara: Doruk Yayınevi, 2000.
 • Timuçin, Afşar. Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları, 2003.
 • Walther, F. Ingo. Van Gogh. çev. Ahu Antmen. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları, 2005.