Fatma AKBAS

Turist-turist etkileşimlerinde demografik faktörlerin önemi

The importance of demographic factors in tourist-tourist interactions

Journal of Tourism Research Institute

2022-Cilt: 3 - Sayı: 1

71-81

Turist, Turist-Turist Etkileşimi, Demografik Faktörler, Cinsiyet, Yaş

Tourist, Tourist-Tourist İnteraction, Demographic Factors, Age, Gender

112 37

7