Dilek ERDOĞAN

Havaalanı Hizmet Kalitesinin Önem-Performans Analiziyle Değerlendirilmesi: Gaziantep Havalimanı Örneği

Measurement of Airport Service Quality by Importance-Performance Analysis: The Case of Gaziantep Airport

Journal of Aviation Research

2020-Cilt: 2 - Sayı: 2

82-100

Havaalanı Hizmet Kalitesi, Önem-Peformans Analizi, Havaalanı Yönetimi

3817