Benzer Makaleler

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

Avukatın Müvekkilinin Kişisel Sağlık Verilerine Erişimine İlişkin Değerlendirmeler

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Nesibe KURT KONCA, Emel BADUR

Comparative Analysis Between the Cinema of Yılmaz Güney and Dariush Mehrjui A Contextual Analysis of two Films: Hope and The Cow

SineFilozofi

Nafiseh LALEH

Umut Kavramı Temelinde Propaganda ve Karşı Propaganda Bağlamında İki Film İncelemesi / 1970- 1980

Türkiye Film Araştırmaları Dergisi

Menderes AKDAĞ

ÖZGÜRLÜKÇÜ EKONOMİNİN HUKUKİ VE EKONOMİK BİLEŞENLERİ: TÜRK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Türk Dünyası Araştırmaları

Nalan KANGAL

ARİF NİHAT ASYA ŞİİRLERİNDE MİLLÎ ROMANTİK DUYUŞ TARZI BAĞLAMINDA ŞEKİLLENEN KAHRAMAN ALGISI

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Aybige BAŞEĞMEZ ÇETİN

Kolaylaştırıcı Düzenlemelere Veri Olarak; Özel Gereksinimli Çocukları Olan Ailelerin Karşılaştıkları Zorluklar, İhtiyaçları ve Talepleri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Rana TURAN, Kübra SAYGI, Melike DOĞAN, Fikret KONCA