Zeynep ÖZCAN, Nilufer SEZER

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ BAĞLAMINDA YENİ NESİL ALGI YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

AN INVESTIGATION ON NEW GENERATION PERCEPTION MANAGEMENT STRATEGIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL MEDIA INFLUENCERS

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2021-Cilt: 9 - Sayı: 19

68-95

Sosyal medya, sosyal medya fenomeni, yeni nesil algı yönetimi, YouTube, YouTuber

New generation perception management, social media, social media influencer, YouTube

7116