Ahsen ÜNLÜ, Rabia AYKANAT

Kampüsteki Yabancıların Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya Gelişi "KTÜ İtiraf" Adlı İnternet Sitesi Üzerine Bir İçerik Analizi

İmgelem

2018-Cilt: 2 - Sayı: 2

81-98

Sosyal Medya, İtiraf Sitesi, Oyun, İnternet

49 26

7
Benzer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

Sosyal Medya Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sefer YAVUZ

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM

ÇALIŞAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Kapanaltı Dergisi

Zümral GÜLTEKİN

Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları Karşılaştırılması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Pelin YOLCU, Hasan ÇİFTÇİ

Genç Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Satın Alma Davranışlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ceren AYDIN, Birgül TAŞDELEN