Zeynep GÜRLER, Özkan IŞIK

Bir Sınır Meselesi: Abject İğrenç Nesne Ve Sanat Yapıtı

A LIMIT ISSUE: ABJECT OBJECT AND ARTWORK

Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi

2019-Cilt: 4 - Sayı: 7

479-494

Abject, Kristeva, Sınır, Nesne, Beden

Abject, Kristeva, Border, Object, Body

204 110

7