Tülin DURUKAN, A. Buğra HAMŞİOĞLU

Pazar Yönlülük, Pazarlama Yeteneklerinin Rekabet Avantajı Elde Etmede İhracat Performansı Üzerine Etkileri: Ankara İli İhracat İşletmelerinde Bir Uygulama

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

2015-Cilt: 1 - Sayı: 2

1-19

Rekabet Avantajı, Pazar Yönlülük, Pazarlama Yetenekleri, İhracat Performansı

8631