ALGILANAN ÇEVRESEL BELİRSİZLİĞİN YÖNETİCİNİN PAZAR YÖNLÜLÜĞÜ VE KİŞİSEL ŞEBEKE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Günümüzün değişken ve karmaşık çevre koşulları işletmeler için belirsiz bir ortam yaratmaktadır. Belirsiz ortamlarda, yöneticiler, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke mekanizmaları yolu ile elde ettikleri dinamik bilgi sayesinde, çevreyi bir bütün olarak görebilecek ve çevrenin yarattığı fırsat ve tehditlerin farkına vararak, uygun stratejiler geliştirebileceklerdir. Bu düşünceden hareketle, çalışmamızda yöneticilerin algıladığı çevresel belirsizliğin, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke özellikleri üzerine olan etkisi önce teorik temelli olarak incelenmiş, daha sonra anket çalışmasına dayalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgular; yöneticilerin algıladığı çevresel belirsizlik düzeyinin, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

ALGILANAN ÇEVRESEL BELİRSİZLİĞİN YÖNETİCİNİN PAZAR YÖNLÜLÜĞÜ VE KİŞİSEL ŞEBEKE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Günümüzün değişken ve karmaşık çevre koşulları işletmeler için belirsiz bir ortam yaratmaktadır. Belirsiz ortamlarda, yöneticiler, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke mekanizmaları yolu ile elde ettikleri dinamik bilgi sayesinde, çevreyi bir bütün olarak görebilecek ve çevrenin yarattığı fırsat ve tehditlerin farkına vararak, uygun stratejiler geliştirebileceklerdir. Bu düşünceden hareketle, çalışmamızda yöneticilerin algıladığı çevresel belirsizliğin, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke özellikleri üzerine olan etkisi önce teorik temelli olarak incelenmiş, daha sonra anket çalışmasına dayalı bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgular; yöneticilerin algıladığı çevresel belirsizlik düzeyinin, Pazar yönlülük ve kişisel şebeke özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.