Najiba RAFİZADE, Simnara MİRZAYEVA

Organ Kaçakçılığına Karşı Mücadelenin Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: İnsan Ticareti ile Mücadelede Azerbaycan ve Kuzey Makedonya Mevzuatının Gözden Geçirilmesi

Comparative Study on The Features of Fighting Against Organ Trafficking: Review of Azerbaijan and North Macedonian Legislation on Combating Human Trafficking

Göç Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 6 - Sayı: 2

350-367

organ ticareti, insan ticareti, Azerbaycan’da organ ticareti, Kuzey Makedonya’da organ ticareti, organ nakli

organ trafficking, human trafficking, organ trafficking in Azerbaijan, organ trafficking in North Macedonia, organ transplantation

139 112

7