Onur DURSUN

BATI’NIN EGEMEN ‘KÖTÜ-ÖTEKİ-DOĞU’ DÜŞÜNCESİNİN PEKİŞTİRİLDİĞİ BİR ALAN: DÜNYA BASIN FOTOĞRAFLARI KURULUŞU, YILIN FOTOĞRAFI KATEGORİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

A FIELD REINFORCING THE WEST’S HEGEMONIC IDEA OF ‘BAD-OTHER-EAST’: AN ANALYSIS ON ‘THE PHOTO OF THE YEAR’ CATEGORY OF WORLD PHOTO PRESS ORGANIZATION

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences

2014-Sayı: 47

19-50

Ötekileştirme, Medya, Fotoğraf

Othering, Media, Photo

7722