Selahaddin Sami ÜZMEZ, Tuba BÜYÜKBEŞE

DİJİTALLEŞME SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ UYUMUNA ETKİLERİ

THE EFFECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DIGITALIZATION PROCESS ON THE TECHNOLOGY ADAPTATION OF BUSINESSES

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2021-Cilt: 16 - Sayı: 2

117-127

bilgi, bilgi teknolojisi, dijital teknoloji, teknoloji

7855