Ceren ÇELİK, Burçin Cem ARABACIOĞLU

İç Mimarlık Eğitimi Stüdyo Derslerinin Gelişimi Işığında Ölçekler Arası Tasarım Yaklaşımı Üzerine Güncel Bir Çalışma

A Study Over Historical Development Of Design Studios In Interior Architecture Education and The Potentials In Interscale Design Intersection

bab Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design

2022-Cilt: 3 - Sayı: 2

190-208

İç mimarlık stüdyoları, iç mimarlık eğitimi, mekân, kent, ölçekler arası

Interior architecture design studios, interior architecture education, space, city, interscale

95 24

7