Cuma ERCAN, Erhan KILINÇ

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN TMS 40 VE KOBİ TFRS BÖLÜM 16 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

2014-Cilt: 1 - Sayı: 1

66-78

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, TMS, TFRS

5026

Benzer Makaleler

Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkında Bilgi ve Algı Düzeyleri: Ağrı ve Çankırı İllerinde Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Fatma TEMELLİ, Bilgehan TEKİN

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARLARI (TMSTFRS) ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Fatih AKDENİZ

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARLARI (TMSTFRS) ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Paradigma

Fatih AKDENİZ

Asya Opsiyon Sözleşmelerinin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Kapsamında Muhasebeleştirilmesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Suleyman YUKCU, Selda KORGA

İMKB’DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE TÜREV ÜRÜNLERİN RİSK YÖNETİMİ AMACIYLA KULLANILMA DÜZEYLERİ

Muhasebe ve Denetime Bakış

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Emine ÇINA BAL, Hasan BAL

Türkiye’de Uygulanan Vergi Affı Yasalarının Muhasebe Kayıtlarına Yansıması ve TFRS/TMS Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Berrak SOYALP SOLAKOĞLU, İlker KIYMETLİ ŞEN

MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ, DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN İPTALİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNİN TMS 16/TMS36 VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Osman TUĞAY

Kiralama ve Mülkiyetin Devri İle Sona Eren Finansal Kiralama Sözleşmeleri Kapsamında Gerçekleşen İşlemlerin TMS / TFRS ve AAOIFI Temelli Raporlama Farklılıkları

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yusuf DİNÇ, Muhammet Erkam BAKACAK