Aydın USTA

KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA: ÖNEMİ, BİLEŞENLERİ, EVRELERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

STRATEGIC PLANNING IN PUBLIC BODIES (INSTITUTIONS): ITS IMPORTANCE, COMPONENTS, PHASES AND APPLICABILITY

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi

2014-Cilt: 1 - Sayı: 2

31-53

Stratejik Plan, Pilotaj Yapı, Kamu Örgütleri, Örgüt Konseyi, Stratejik Plan Aktörleri

Strategic Plan, Pilot Structure, Public Bodies, Institutional Council, Strategic Plan Actors

7031