Ersin KARAMAN, Fatih YILDIRIM, Kadri Gökhan YILMAZ

Aile Şirketlerinde Örgüt Kültürünün Yönetim Bilişim Sistemleri Başarınımına ve Pazarlama Performansına Etkisi

Organizational Culture Effect on Informatıon Systems and Marketing Performance in Family Firms

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2016-Cilt: 2 - Sayı: 4

133-143

Bilgi Sistemi Başarısı, Örgüt Kültürü, Pazarlama Performansı, Aile şirketleri, , Firma Performansı

Information System Success, Organizational Culture, Marketing Performance, Family Firms, Firm Performance

6419

Benzer Makaleler

İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ayşe ŞAHİN, M. Hulusi DEMİR

DEĞİŞEN PİYASALARDA GIDA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bahan YENİLMEZ

Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri İçin Yapılmış Aile Eğitim Programlarının Alanyazın İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Elif ALPAY ÇELİK, Raziye ERDEM

Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğinin Kurumsallaşma ve Aile Anayasası Çerçevesince İncelenmesi

İzmir Yönetim Dergisi

Tuncay TAŞKIN

Okul kültürüne i̇li̇şki̇n bi̇r durum çalışması: Cağaloğlu Anadolu Li̇sesi̇

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi

Ceylan KARAYEL, Emre ER

Otomatik/robotik ve geleneksel makineli sağımın somatik hücre ve aerobik kültür sayısı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

Abdullah Engin GÖKTEPE, Aytaç AKÇAY, Hande GÜRLER

The Effect of Age on Firm’s Performance: Evidence From Family-Owned Companies

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özkan HAYKIR, Mehmet Sinan ÇELİK

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın İç Kaynak Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Mahmut ÖZGÜN, Reşit Şadi Can SARUHAN