Seyhan ÖZTÜRK, Osman Nuri AKARSU

Muhasebe dersi alan öğrencilerin etik algısı: Kafkas ve Iğdır Üniversitesi örneği

Ethical perception of students taking accounting courses: case of Kafkas and Iğdır University

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 2

93-101

Etik, Muhasebe Etiği, İş etiği, Etik Algısı, SPSS İstatistik Analizi

Ethics, Accounting Ethics, Business Ethics, Ethical Perception, SPSS Statistical Analysis

72 25

7
Benzer Makaleler

Sosyal Bilim Araştırmaları Etik Onay Süreci Hakkında Bir Örnek Olay Araştırması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Rıfat MİSER

ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ ALGISI: ALTSO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Süleyman UYAR, Ata KAHVECİ, Murat YETKİN

Muhasebe dersi alan öğrencilerin etik algısı: Kafkas ve Iğdır Üniversitesi örneği

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Seyhan ÖZTÜRK, Osman Nuri AKARSU

Öğrencilerin Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi’nde Bir Uygulama

Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi

Saime DOĞAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri: Manavgat’ta Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ebru ASLANTAŞ KAYNAR, Ali APALI

Bilimsel Bir Dergide Yayımlanan Nicel Veri Analizi Programları Kullanılmış Makalelerin Değerlendirilmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Ali İhsan Mut, Tamer Kutluca, Samet Gündüz

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

Sendikaların Toplu Pazarlık Yetkisi ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerceve Anlaşma Protokolü’nün Hukuki Boyutu

Çalışma ve Toplum

Sayım YORGUN