Gülşen ULUKAYA

1839-1856 YILLARI ARASINDA MALATYA KAZASI’NIN NÜFUSU: ASPUZU’YA GÖÇ ve TANZİMAT FERMANI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 6

196-214

Malatya, Nüfus, Aspuzu, Göç, Tanzimat Fermanı

3110