İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK

Z Kuşağı, işyerinde çok önemli bir kuşak değişimini temsil etmektedir. Bu kuşak, iş yaşamına yeni girmekle birlikte gelecek on-yirmi yıl içinde çalışanların büyük çoğunluğunu oluşturacaktır. Kendinden önceki kuşaklara kıyasla farklı tutum ve davranışlara sahip olan Z Kuşağı çalışanlarını yönetmek öncelikle bu kuşağın beklentilerini anlamaya çalışmakla mümkündür. Ancak sadece farkında olmak değil aynı zamanda işyerlerinde bu farklılıkların ya da yaratacağı çatışmaların nasıl yönetileceği de önemlidir. Bu makalede, iş yaşamındaki en genç kuşağın çalışma ile ilgili özelliklerini tanımlayan bağlamsal bir bakış sunmaya ve Z Kuşağı yöneticileri için bazı öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma hayatında bulunan Z Kuşağının yöneticileri ile yapılan derinlemesine görüşmelere dayalı nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, farklı sektörlerde faaliyet gösteren, çalışan sayısı yüz ve üzeri olan firmalarda, insan kaynakları yöneticisi, personel müdürü ya da benzer üst düzey yönetici olarak çalışan 20 yönetici ile birebir derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada, Z Kuşağının iş ile ilgili öne çıkan özellikleri nedeniyle yönetim tarzı, motivasyon, takım çalışması ve sosyal etkileşimler konusunda önemli farklılıklar gösterdiği bulgulanmıştır.

UNDERSTANDING AND MANAGING GENERATION Z AT WORK

Generation Z represents a very important generational shift in the workplace. This generation, which has just entered the working life, will constitute the majority of the workers in the next ten to twenty years. Managing the employees of Generation Z, who have different attitudes and behaviors compared to the previous generations, is possible by first trying to understand the expectations of this generation. However, it is important not only to be aware of the expectations of this generation, but also how to manage these differences or the conflicts they will create in the workplace. This article has tried to improve a contextual view that defines the work-related characteristics of the youngest generation in working life and to offer some suggestions for Generation Z managers. For this purpose, a qualitative research was conducted based on in-depth interviews with the managers of Generation Z who are in working life. In the research, one-to-one in-depth interviews were conducted with 20 managers working as human resources managers, personnel managers or similar senior managers in companies with 100 or more employees operating in different sectors. In the study, it was found that Generation Z showed significant differences in management style, motivation, teamwork and social interactions due to their prominent work-related characteristics.

___

 • Çetin, C. ve Karalar, S. (2016). X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 177-197.
 • Dittmann, M. (2005). Generational differences at work. Monitor on Psychology, 36(6), 54-55.
 • Durmaz, Ş. ve Okumuş, B. (2021). İş Hayatında Kuşaklar Arası Farklılıklar ve Z Kuşağı. Pearson Journal Of Socıal Scıences & Humanıtıes. 6(16).47-68
 • Düzgün, A. (2020). Y ve Z Kuşaklarının İş Hayatından Beklentilerinin Karşılaştırılması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 218-241.
 • Gabrielova, K. ve Buchko, A. A. (2021). Here comes Generation Z: Millennials as managers. Business Horizons, 64(4), 488-499.
 • Karaçetin, M. ve Akbaş, L. (2019). Yönetimin Yeni Yüzü: Z kuşağı Yönetim Tarzı Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Uluslar Arası Araştırma Dergisi, 7, 329-255.
 • Keleş, N. H. (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-139.
 • Kelgökmen, İ. D. ve Yalçın, B. (2017). Y Jenerasyonun Farklılaşan İş Değerleri ve Liderlik Algılamaları. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 12(46), 136-160.
 • Kian, T. S. (2012). Generation X and Y and Their Work Motivation. Proceedings International Conference of Technology Management. Business and Entrepreneurship, 396-408.
 • Lub, X. D., Bijvank, M. N., Bal, P. M., ve Blomme, R. (2012). Different or Alike? Exploring the psychological contract and commitment of different generations of hospitality workers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(4), 553-573. doi:doi: 10.1108/09596111211226824.
 • Lyons, S. (2003). An Exploration of Generational Values in Life and at Work. PhD. Thesis. Carleton University. Ottawa
 • Yuin, S. S., Sumilan, J., ve Lendai, F. (2019). Exploring Managers’ Perception Towards Generation Y Employees: A Case Study in an IT Company in Selangor. Journal of Cognitive Sciences and Human Development, 5(2), 23-40.

___

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed1170795, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2023}, number = {58}, pages = {227 - 244}, doi = {10.30794/pausbed.1170795}, title = {İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK}, key = {cite}, author = {Sahin, Menekse} }
APA Çaşın, S. & Sahin, M. (2023). İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (58) , 227-244 . DOI: 10.30794/pausbed.1170795
MLA Çaşın, S. , Sahin, M. "İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2023 ): 227-244 <
Chicago Çaşın, S. , Sahin, M. "İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2023 ): 227-244
RIS TY - JOUR T1 - İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK AU - SabihaÇaşın, MenekseSahin Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.30794/pausbed.1170795 DO - 10.30794/pausbed.1170795 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 244 VL - IS - 58 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.1170795 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK %A Sabiha Çaşın , Menekse Sahin %T İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK %D 2023 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 58 %R doi: 10.30794/pausbed.1170795 %U 10.30794/pausbed.1170795
ISNAD Çaşın, Sabiha , Sahin, Menekse . "İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 58 (Eylül 2023): 227-244 .
AMA Çaşın S. , Sahin M. İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK. PAUSBED. 2023; (58): 227-244.
Vancouver Çaşın S. , Sahin M. İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2023; (58): 227-244.
IEEE S. Çaşın ve M. Sahin , "İŞYERİNDE Z KUŞAĞINI ANLAMAK VE YÖNETMEK", , sayı. 58, ss. 227-244, Eyl. 2023, doi:10.30794/pausbed.1170795