Trakeobronkopatia osteokondroplastika: Bilgisayarlı tomografi ve sanal endoskopi bulguları

Trakeobronkopatia Osteokondroplastika; etyolojisi bilinmeyen, trakea ve bronş duvarında çok sayıda osteokartilajinöz submukozal nodüller ve trakeal kalsifkasyon ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu yazıda öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri ile başvuran bir hastanın bilgisayarlı tomograf ve sanal endoskopi bulguları sunulmuştur.

Tracheobronchopathia osteochondroplastica: Computerized tomography and virtual bronchoscopy findings

Tracheobronchopathia osteochondroplastica, is a rare disease of obscure etiology characterized by multiple osteocartilaginous submucosal nodules and tracheal calsifcations in trachea and main bronchi. In this paper we report computed tomography and virtual bronchoscopy fndings of Tracheobronchopathia osteochondroplastica in a patient presented with cough and sputum production.

Kaynakça

1. Shigematsu Y, Sugio K, Yasadu M, et al. Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Occuring in a Subsegmental Bronchus and Causing Obstructive Pneumonia. Ann Thorac Surg 2005;80:1936-8.

2. Sertkaya AÇ, Yıldırım Z, Baysal T, et al. Trakeobronkopatia Osteokondroplastika (Olgu sunumu). Solunum Hastalıkları 2002;13:126-9.

3. Çelik G, Kumbasar ÖÖ, Ülger F, et al. Trakeobronkopatia Osteokondroplastika. Toraks Dergisi 2002;3:200-3.

4. Lundgren R, Stjernberg NL. Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: A clinical bronchoscopic and spirometric study. Chest 1981;80:706-9.

5. Tuncer YL, Saltürk C, Damadoğlu E, ve ark. Trakeobronkopatia Osteokondroplastika: Bir Olgu Nedeniyle. Akciğer 2007;13:104-8.

6. Simsek PO, Ozcelik U, Demirkazık F, et al. Tracheobronchopathia Osteochonropalstica in a 9-Year Old Girl. Pediatric Pulmonology 2006;41:95-7.

7. Vilkman S, Keinstein T. Tracheobronchopathia osteochrondroplastica: report of a young man with severe disease and retrospective review of 18 cases. Respiration 1995;62:151-4.

8. Willms H, Wiechmann V, Sack U, et al. Tracheobronchopathia osteochrondroplastica: A rare cause of chronic cough with haemoptysis. Cough 2008;4:1-4.

9. Prakash UBS. Tracheobronchopathia osteochrondroplastica. Semin Respir Crit Care Med 2002;23:167-75.

10. Shigematsu Y, Sugio K, Yasuda M, et al. Tracheobronchopathia osteochrondroplastica Occuring in a Subsegmental Bronchus and Causing Obstructive Pneumonia. Ann Thorac Surg 2005;80:1936-38.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

505 114

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mitral kapak replasmanı sonrası renal arterde tromboemboli

Kadir Gökhan SAÇKAN, Bilgin EMRECAN, Osman Yaşar IŞIKLI, Gökhan ÖNEM, İbrahim GÖKŞİN

Kardiyak pacemaker implantasyonu sonrası gelişen diafragma irritasyonu: Vaka sunumu

Mehmet Ali ŞAHİN, Adem GÜLER, MURAT KADAN, Ertuğrul ÖZAL, Faruk CİNGÖZ, Harun TATAR

Vertebral artery transposition to the thyrocervical artery and carotid–subclavian saphenous bypass in a case of subclavian steal syndrome: Case report

ŞENOL GÜLMEN, İlker KİRİŞ, Erkan KURALAY

Polispleni sendromu, inkomplet anüler pankreas ve retroaortik renal ven birlikteliği

Serhat AVCU, Özkan ÖZEN, Aydın BORA, Mehmet Deniz BULUT

Günlük kullanımdaki su ısıtıcılarında insan patojeni siyah maya kolonizasyonunun kültür yöntemi ile araştırılması

Fatma BELGER, Başak BEGGİ, Süheyla ATALAY, ÇAĞRI ERGİN

Çocuk deplase humerus suprakondiler kırıklarında triseps kasını kesmeden posterior yaklaşım

Cemil ERTÜRK, MEHMET AKİF ALTAY, Ali Murat KALENDER

Spinal MR görüntülemede restoreTSE sekansının tanıya olan katkısı

Özkan ÜNAL, Kemal KIRMACI, Serhat AVCU, Aydın BORA

Denizli-Karahayıt bölgesindeki eucalyptus camaldulensis ağaçlarından cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

Feyzullah ERDEM, Melih AKIDAN, Buğra DUMAN, ÇAĞRI ERGİN

Adjuvanla artrit oluşturulmuş sıçan modelinde izole aort preparatının reaktif yanıtları ve allopürinol’ün gevşeme yanıtlarına etkisi

Funda F. BÖLÜKBAŞI HATİP, İzzettin HATİP-AL-KHATİB, Sibel ÜLKER, İsmet DÖKMECİ

Trakeobronkopatia osteokondroplastika: Bilgisayarlı tomografi ve sanal endoskopi bulguları

Esma ÖZTÜRK, Zümrüt ÇEVEN, vefa çakmak, Nevzat KARABULUT