Sternal abscess overlying giant aortic pseudoaneurysm developed after

Özet Aortic pseudoanevrizmalar kalp cerrahisinde karşılaşılabilecek en önemli komplikasyonlardan biridir. Son zamanlarda aortic pseudoanevrizmalara kontrastlı bilgisayarlı tomografi ile tanı konmaktadır. Bu test oldukça yüksek özgüllük ve hassasiyet değerlerine sahiptir. Geç dönem sternal apseler açık kalp cerrahisinden sonra nadiren gözlenmektedirler. Bilgisayarlı toraks tomografisinde subkutanöz dokudan başlayıp sternum medullasına kadar uzanan absenin aortik retrosternal dev bir pseudoanevrizma üzerine oturduğu saptandı. Bu makalede; üç yıl önce tip I aortic diseksiyon nedeni ile Bentall ameliyatı olan ve daha sonra sternal kitle yakınmasıyla kalp damar cerrahisi kliniğimize müracaat eden hasta sunulmaktadır.

Bentall procedure Bentall prosedürü sonrası gelişmiş dev aortik pseudoanevrizma üzerine oturmuş sternal apse

Abstract Aortic pseudoaneurysms are one of the most important complications to be encountered in cardiac surgery. Recently, the aortic pseudoaneurysms have been diagnosed by contrast enhanced computerized tomography. It has high specificity and sensitivity rates. Late postoperative sternal abscesses are rarely seen after open heart surgery. Thorax computerized tomography scan revealed abscess extending from subcutaneous tissue to the medullar component of sternum, overlying retrosternal giant aortic pseudoaneurysms. This article presents the case of a patient, who had undergone Bentall procedure three years ago due to type I aortic dissection and later presented in our cardiovascular surgery department with a sternal mass.

Kaynakça

1. Kirbaş A, Tanrıkulu N, Us M, Işık Ö. Aortopulmonary Fistula After the Native Aortic Valve Endocarditis. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.944.

2. Chen SY, Chang H, Lee SC, Hsu HH, Tzao C. Traumatic pseudoaneurysm from the aorta to the left common carotid artery presenting as widened mediastinum. Saudi Med J 2006; 27:1591–1593

3. Ford SJ, Rathinam S, King JE, Vaughan R. Tuberculous osteomyelitis of the sternum: successful management with debridement and vacuum assisted closure. Eur J Cardiothorac Surg 2005; 28:645–647

4. Gustafsson RI, Sjogren J, Ingemansson R. Deep sternal wound infection: a sternal-sparing technique with vacuum-assisted closure therapy. Ann Thorac Surg 2003; 76:2048–2053

5. Sullivan KL, Steiner RM. Smullens SN, Griska L, Meister SG. Pseudoaneurysm of the ascending aorta following cardiac surgery. Chest 1988; 93:138–143

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

512 120

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alterations in the morphology and motility of spermatozoa: relation with total sperm count

Aysun KARABULUT, Arzu TEKİN

Sternal abscess overlying giant aortic pseudoaneurysm developed after

Murat TAVLAŞOĞLU, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN, Mustafa KURKLUOGLU, Mustafa Faruk CİNGÖZ, Mehmet ARSLAN

İntraabdominal splenozis: BT bulguları

FURKAN UFUK, Nevzat KARABULUT

The influence of obesity on the recurrence of cancer in HER-2 positive breast cancer patients related to adjuvant trastuzumab treatment

Gamze DOĞU GÖKÖZ, Ayşegül KARGI, Arzu YAREN, Burcu TAŞKÖYLÜ YAPAR, A.Gökcen DEMİRAY

Geç dönem Pralidoksim uygulamasına yanıt veren organofosfat zehirlenmesi olgusu

Ersin GÖZKESER, Selçuk YÜKSEL, Habip ATALAY

İnfluenza A (H1N1) 2009 pandemisinde Hastane çalışanlarının grip aşısına yaklaşımlarının araştırılması

Yunus GÜRBÜZ, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, İrfan ŞENCAN, Esengül ŞENDA, Fadime CALLAK, Ganime SEVİNÇ, Asiye TEKİN

Hastane personellerinin cep telefonlarında Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

Recep ÖZTÜRK, Mestan ERTOP, Osman PARÇA, ÇAĞRI ERGİN

Epibulbar conjunctival Schwannoma in the differential diagnosis of subconjunctival masses

Fatih Mehmet TÜRKÇÜ, Veysi ÖNER, Pelin BÖRCEK, Gül TÜRKÇÜ, Uğur FIRAT

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları sırasında gelişen akut semptomatik nöbetlerin değerlendirilmesi

Binnaz ÇELİK TEKATLI, Yahya Kemal GÜRER YAVUZ, Neşat ÇELİK

Achilles tendon rupture due to distal ureteral stone

Deniz BOLAT, Saadettin Yılmaz ESKİÇORAPÇI, Semih AKKAYA, Ömer Levent TUNCAY