Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları sırasında gelişen akut semptomatik nöbetlerin değerlendirilmesi

Amaç: Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları sırasında akut semptomatik nöbet geçiren hastaları değerlendirmektir. Gereç ve yöntem: Konvülziyon nedeniyle acil servise başvuran ve santral sinir sistemi enfeksiyonu saptanan ya da tanımlanmış santral sinir sistemi enfeksiyonu nedeniyle yatışı sırasında konvülziyon geçiren hastalar incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, nöbet tipi, EEG ve beyin görüntüleme bulguları, antiepileptik tedavi kullanılma süresi ve epilepsi gelişme oranı değerlendirildi. Bulgular: Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu sırasında akut semptomatik nöbet geçiren 24 hasta incelendi. Hastalarda en sık jeneralize tonik klonik nöbet görüldü. Hastaların altısında (%25) epilepsi gelişti. Sonuç: Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu sırasında akut semptomatik nöbet geçiren hastalarda başlanan antiepileptik tedavi nöbet tekrarı yoksa altta yatan hastalık düzeldikten sonra kesilmelidir.

Evaluation of acute symptomatic seizures during central nervous system infections

Abstract Purpose: To evaluate patients who had acute symptomatic seizures during an infection of the central nervous system. Materials and methods: In this study, we included patients with a central nervous system infection diagnosed after an admission to the emergency department because of convulsions and also the patients who developed convulsions during their hospital stay for a central nervous system infection. In these patients, we collected data about age, gender, seizure type, EEG findings, brain imaging findings and the duration of anti-epileptic drug use and examined the incidence of epilepsy. Results: A total of 24 patients who had acute symptomatic seizures during an infection of the central nervous system were included. The most frequently seizure type was generalized tonic clonic seizures. Six of these patients (25%) developed epilepsy. Conclusion: In patients with acute symptomatic seizures during central nervous system infections, anti-epileptic drug treatment must be stopped if there is no recurrence of seizures when the underlying disease recovers.

Kaynakça

1. Beleza P. Acute symptomatic seizures: a clinically oriented review. Neurologist 2012;18:109–119.

2. Chao-Ching Huang, Ying Chao-Chang and Shan Tair Wang. Acute symptomatic seizure disorders in young children- a population based study in Southern Taiwan. Epilepsia 1998;39:960–964.

3. Leary PM, Riordan G, Schlegel B. Childhood secondary (symptomatic) epilepsy, seizure control, and intellectual handicap in a Nontropical region of South Africa. Epilepsia 1999;40:1110–1113.

4. Goodrige DMG. Shorvan SD. Epileptic seizures in a population 6000. Demography, diagnosis and clasification and role of the hospital services. BMJ 1983; 287: 641–645.

5. Johnston MV. Seizures in childhood. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Stanton BF eds. Nelson textbook of pediatrics. (18 th ed). Philadelphia: WB Saunders, 2008;2457–2460.

6. Beghi E, Carpio A, Forsgren L, et al. Recommendation for a definition of acute symptomatic seizure. Epilepsia 2010;51:671–675.

7. Hauser WA, Beghi E. First seizure definitions and worldwide incidence and mortality. Epilepsia 2008; 49:8–12.

8. Caprio A. Acute symptomatic seizures in developing countries. Epilepsia, Vol. 48, Suppl.7.2007.(27th International epilepsy congress proceedings) s.13.

9. Annegers JF, Hauser WA, Lee RJ, et al. Incidence of acute symptomatic seizures in Rochester Minnesota, 1935-1984. Epilepsia 1995;36:327–333.

10. Loiseau J, Loiseau P, Guyot M, et al. Survey of seizure disorders in the French Southwest. Incidence of epileptic syndromes. Epilepsia 1990;31:391–396.

11. Kim MA, Park KM, Kim SE, et al. Acute symptomatic seizures in CNS infection. Eur J Neurol 2008;15: 38–41.

12. Castilla-Guerra L, Fernandez- Moreno MC, Chozas JML, et al. Electrolytes disturbances and seizures. Epilepsia 2006;47;1990–1998.

13. SJM Smith. EEG in the diagnosis, classification, and management of patients with epilepsy. J Neurosurg Psychiatry 2005;76:2–7.

14. Maytal J, Krauss JM, Novak G, et al. The role of brain computed tomography in evaluatig children with new onset seizures in the emergency department. Epilepsia 2000;41:950–954.

15. Landfish N, Gieron-Korthals M, Weibly RE, et al. New onset childhood seizures:emergency department experience. J Fla Med Assoc 1992;79:697–700.

16. Shinnar S, O'Dell C, Mitnick R, Berg AT, Moshe SL. Neuroimaging abnormalities in children with an apparent first unprovaked seizure. Epilepsy Res 2001;43:261–269.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

281 69

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alterations in the morphology and motility of spermatozoa: relation with total sperm count

Aysun KARABULUT, Arzu TEKİN

Achilles tendon rupture due to distal ureteral stone

Deniz BOLAT, Saadettin Yılmaz ESKİÇORAPÇI, Semih AKKAYA, Ömer Levent TUNCAY

Geç dönem Pralidoksim uygulamasına yanıt veren organofosfat zehirlenmesi olgusu

Ersin GÖZKESER, Selçuk YÜKSEL, Habip ATALAY

Epibulbar conjunctival Schwannoma in the differential diagnosis of subconjunctival masses

Fatih Mehmet TÜRKÇÜ, Veysi ÖNER, Pelin BÖRCEK, Gül TÜRKÇÜ, Uğur FIRAT

İnfluenza A (H1N1) 2009 pandemisinde Hastane çalışanlarının grip aşısına yaklaşımlarının araştırılması

Yunus GÜRBÜZ, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, İrfan ŞENCAN, Esengül ŞENDA, Fadime CALLAK, Ganime SEVİNÇ, Asiye TEKİN

İntraabdominal splenozis: BT bulguları

FURKAN UFUK, Nevzat KARABULUT

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları sırasında gelişen akut semptomatik nöbetlerin değerlendirilmesi

Binnaz ÇELİK TEKATLI, Yahya Kemal GÜRER YAVUZ, Neşat ÇELİK

Hastane personellerinin cep telefonlarında Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

Recep ÖZTÜRK, Mestan ERTOP, Osman PARÇA, ÇAĞRI ERGİN

Sternal abscess overlying giant aortic pseudoaneurysm developed after

Murat TAVLAŞOĞLU, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN, Mustafa KURKLUOGLU, Mustafa Faruk CİNGÖZ, Mehmet ARSLAN

The influence of obesity on the recurrence of cancer in HER-2 positive breast cancer patients related to adjuvant trastuzumab treatment

Gamze DOĞU GÖKÖZ, Ayşegül KARGI, Arzu YAREN, Burcu TAŞKÖYLÜ YAPAR, A.Gökcen DEMİRAY