Hastane personellerinin cep telefonlarında Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

Özet Amaç: Sağlık çalışanlarının gündelik olarak kullandığı çeşitli kişisel teknolojik aletler Staphylococcus aureus kaynaklı hastane enfeksiyonları için kaynak olabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan cep telefonları da S.aureus ile kolonize olabilmektedir. Sunulan çalışmada Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki personellerin cep telefonlarında S.aureus kolonizasyonu taranmıştır. Gereç ve yöntem: Araştırmada 90’nı doktorların, 30’u hemşirelerin, 30’u klinik kat sekreterlerinin ve 15’i laboratuvar çalışanlarının olmak üzere toplam 165 cep telefonu kullanıldı. Cep telefonu tuş takımlarından, fizyolojik tuzlu su ıslatılmış eküvyon ile alınan örnekler, S.aureus kolonizasyonu varlığının taranması amacı ile mannitollü tuzlu agar besiyerine ekildi. Üreyen koloniler konvansiyonel yöntemler ile değerlendirildi. S.aureus olarak tanımlanan bakterilerde metisilin direnci araştırıldı. Bulgular: İncelemeye alınan 165 örneğin 32 tanesinde (%19.4) S.aureus [doktorların cep telefonlarında 19 (%21.1), hemşirelerin cep telefonlarında 4 (%13.3), klinik kat sekreterlerinin cep telefonlarında 5 (%16.6) ve laboratuvar çalışanlarının cep telefonlarında 4 (%26.6)] izolasyonu yapıldı. Bu kökenlerin 3’ünde (kökenler içinde %9.4; örneklem içinde %1.8) metisilin direnci saptandı. Sonuç: Hastane ortamlarında çalışan kişilerin sürekli kullandığı kişisel cihazlar S.aureus’un varlığı yönünden rutin tarama programlarına alınmalı, düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Hastane personeline yapılan sürekli eğitim programları kişisel haberleşme cihazlarının dezenfeksiyon yöntemlerini de kapsamalıdır.

Investigation of Staphylococcus aureus colonization on Hospital care workers’ mobile phones

Purpose: Hospital care workers’ personal technological equipments may be a source for nosocomial Staphylococcus aureus infections. Today, commonly used personal mobile phones may be colonized by S.aureus. In this study, hospital care workers’ mobile phones at Pamukkale University Health, Research and Training Center, have been screened for S.aureus colonization. Materials and methods: In this research, a total of 165 mobile phone samples were used, taken 90 from doctors, 30 from nurses, 30 from ward secretaries and 15 from laboratory assistants. Samples were taken from mobile phone keywords by sterile swabs with soaked saline. Mannitol salt agar was used for screening S.aureus colonization. Conventional methods have been used for bacterial identification. All S.aureus strains were tested for methicillin resistance. Results: Out of 165 samples, 32 samples (totally 19.4%) 19 (21.1%) from doctors, 4 (13.3%) from nurses, 5 (16.6%) from ward secretaries and 4 (26.6%) from laboratory staff] were positive for S.aureus colonization. Methicillin resistance were positive in 3 (9.4% in strains; 1.8% in samples) S.aureus isolates. Conclusion: Health care workers’ personal equipments should be screened routinely and examined regularly in terms of S.aureus colonization. Continuing education programs to health care providers should also cover the disinfection protocols of personal communication equipment.

Kaynakça

1. Brady RR, Verran J, Damani NN, Gibb AP. Review of mobile communication devices as potential reservoirs of nosocomial pathogens. J Hosp Infect 2009;71: 295–300.

2. Brady RR, Hunt AC, Visvanathan A, Rodrigues MA, Graham C, Rae C, Kalima P, Paterson HM, Gibb AP. Mobile phone technology and hospitalized patients: a cross-sectional surveillance study of bacterial colonization, and patient opinions and behaviours. Clin Microbiol Infect 2011;17:830–835.

3. Sadat Ali M, Al Omran AK, Azam Q et al. Bacterial flora on cell phones of health care providers in a teaching institution. Am J Infect Control 2010;38:404–405.

4. Tekerekoǧlu MS, Duman Y, Serindağ A, Cuğlan SS, Kaysadu H, Tunç E, Yakupoğulları Y. Do mobile phones of patients, companions and visitors carry multidrug-resistant hospital pathogens? Am J Infect Control 2011;39:379–381.

5. Khivsara A, Sushma TV, Dhanashree B. Typing of Staphylococcus aureus from mobile phones and clinical samples. Curr Sci 2006;90:910–912.

6. Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J, Tiemersma E. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet 2006;368(9538):874–885.

7. Boyce JM. Environmental contamination makes an important contribution to hospital infection. J Hosp Infect 2007;65Suppl2:50–54.

8. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. CLSI approved standard M100-S15. Wayne, PA, ABD, 2005.

9. Julian T, Singh A, Rousseau J, Weese JS. Methicillin- resistant staphylococcal contamination of cellular phones of personnel in a veterinary teaching hospital. BMC Res Notes 2012;5:193.

10. Rodrigues MA, Brady RR. Anaesthetists and apps: content and contamination concerns. Anaesthesia 2011;66:1184–1185.

11. Çetiner İ, Kutlu TN, Güler S, Ergin Ç. Hastanede kullanılan bilgisayarların klavyelerinde Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması. Pam Tıp Derg 2012;5:12–14.

12. Fışkırma İA, Bektaş M, Kimyon U, Ergin Ç. Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması. Pam Tıp Derg 2011;4:116–118.

13. Brady RR, Wasson A, Stirling I, McAllister C, Damani NN. Is your phone bugged? The incidence of bacteria known to cause nosocomial infection on healthcare workers’ mobile phones. J Hosp Infect 2006;62:123–5.

14. Karabay O, Koçoğlu E, Tahtacı M. The role of mobile phones in the spread of bacteria associated with nosocomial infections. J Infect Dev Ctries 2007;1: 72–73.

15. Ülger F, Esen Ş, Dilek A, Yanık K, Günaydin M, Leblebicioğlu H. Are we aware how contaminated our mobile phones with nosocomial pathogens? Ann Clin Microbiol Antimicrob 2009;8:7.

16. Tambekar DH, Gulhane PB, Dahikar SG, Dudhane MN. Nosocomial hazards of doctor’s mobile phones in hospitals. J Med Sci 2008;8:73–76.

17. Datta P, Rani H, Chander J, Gupta V. Bacterial contamination of mobile phones of health care workers. Indian J Med Microbiol 2009;27:279–281.

18. Sepehri G, Talebizadeh N, Mirzazadeh A, Mir-Shekari TR, Sepehri E. Bacterial contamination and resistance to commonly used antimicrobials of healthcare workers' mobile phones in teaching hospitals, Kerman, Iran. Am J Appl Sci 2009;6:806–810.

19. Mohammadi-Sichani M, Karbasizadeh V. Bacterial contamination of healthcare workers' mobile phones and efficacy of surface decolonization techniques. Afr J Microbiol Res 2011;5:5415–5418.

20. Akinyemi KO, Atapu AD, Adetona OO, Coker AO. The potential role of mobile phones in the spread of bacterial infections. J Infect Dev Ctries 2009;3: 628–632.

21. Yusha’u M, Bello M, Sule H. Isolation of bacteria and fungi from personal and public mobile cellphones: A case study of Bayero University, Kano (Old Campus). Int J Biomed Health Sci 2010;6:97–102.

22. Jeske HC, Tiefenthaler W, Hohlrieder M, Hinterberger G, Benzer A. Bacterial contamination of anaesthetists› hands by personal mobile phone and fixed phone use in the operating theatre. Anaesthesia 2007;62: 904–906.

23. Goldblatt JG, Krief I, Klonsky T, Haller D, Milloul V, Sixsmith DM, Srugo I, Potasman I. Use of cellular telephones and transmission of pathogens by medical staff in New York and Israel. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:500–503.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 217

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alterations in the morphology and motility of spermatozoa: relation with total sperm count

Aysun KARABULUT, Arzu TEKİN

Epibulbar conjunctival Schwannoma in the differential diagnosis of subconjunctival masses

Fatih Mehmet TÜRKÇÜ, Veysi ÖNER, Pelin BÖRCEK, Gül TÜRKÇÜ, Uğur FIRAT

The influence of obesity on the recurrence of cancer in HER-2 positive breast cancer patients related to adjuvant trastuzumab treatment

Gamze DOĞU GÖKÖZ, Ayşegül KARGI, Arzu YAREN, Burcu TAŞKÖYLÜ YAPAR, A.Gökcen DEMİRAY

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları sırasında gelişen akut semptomatik nöbetlerin değerlendirilmesi

Binnaz ÇELİK TEKATLI, Yahya Kemal GÜRER YAVUZ, Neşat ÇELİK

Achilles tendon rupture due to distal ureteral stone

Deniz BOLAT, Saadettin Yılmaz ESKİÇORAPÇI, Semih AKKAYA, Ömer Levent TUNCAY

Sternal abscess overlying giant aortic pseudoaneurysm developed after

Murat TAVLAŞOĞLU, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN, Mustafa KURKLUOGLU, Mustafa Faruk CİNGÖZ, Mehmet ARSLAN

Geç dönem Pralidoksim uygulamasına yanıt veren organofosfat zehirlenmesi olgusu

Ersin GÖZKESER, Selçuk YÜKSEL, Habip ATALAY

Hastane personellerinin cep telefonlarında Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

Recep ÖZTÜRK, Mestan ERTOP, Osman PARÇA, ÇAĞRI ERGİN

İntraabdominal splenozis: BT bulguları

FURKAN UFUK, Nevzat KARABULUT

İnfluenza A (H1N1) 2009 pandemisinde Hastane çalışanlarının grip aşısına yaklaşımlarının araştırılması

Yunus GÜRBÜZ, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, İrfan ŞENCAN, Esengül ŞENDA, Fadime CALLAK, Ganime SEVİNÇ, Asiye TEKİN