Skafoid kırıklarının vida ile fiksasyonu sonrasırehabilitasyon sonuçları: retrospektif çalışma

AMAÇ: Skafoid kırığıperkütan vida fiksasyonu sonrasırehabilitasyon sonuçlarının sunulması, uygulanan rehabilitasyon programının fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve hasta memnuniyetine etkisinin araştırılması amaçlandı. YÖNTEMLER: Skafoid 1/3 orta bölge kırığıiçin minimal invaziv perkütan vida fiksasyonu yapılmışolan hastaların son durumlarıdeğerlendirildi. Hastaların demografik, klinik özellikleri, operasyon sonrasısüre, operasyon sonrasıev egzersizi veya fizik tedavi programıuygulama hikayesi kaydedildi. Aktivite ve istirahat ağrı şiddeti (Görsel Analog Skala), el bileklerinin son durumundan memnuniyet düzeyi (GAS), el bileği eklem hareket açıklığıve kas güçleri (kaba kavrama, uç, lateral ve üçlü tutma) değerlendirildi. Fonksiyonel değerlendirme kısa form-Disabilities of arm, shoulder and hand anketi (Q-DASH) ve Mayo el bileği skoru ile, yaşam kalitesi değerlendirmesi Kısa form-36 (KF-36) ile yapıldı. BULGULAR: Ortalama yaşı26,3±6,3 yıl olan, 23 erkek (%95,8), 1 kadın (%4,2) hasta değerlendirildi. Postoperatif ortalama 6. ayda değerlendirilen hastaların ortalama istirahat ağrısı şiddeti 0,9±1,2 (0-4), aktivite ağrısı şiddeti 3,6±2,0 (0-8) gibi düşük derecede, el bileğinin son durumundan memnuniyetleri ortalama 8,3±1,5 (5-10) ile iyi düzeydeydi. Q-DASH skorlarıortalama 13,3±13,7 puanla oldukça iyiydi ve Mayo skorlarımükemmel iyileşme düzeyindeydi. Sadece ev egzersizi alan hastalar ile ev egzersizine ek olarak fizik tedavi programıalmışolan hastalar arasında operasyondan ortalama 6 ay sonra değerlendirme parametreleri açısından anlamlıfark olmadığısaptandı. SONUÇ: Skafoid kırıklarının perkütan vida fiksasyonu sonrası, prospektif randomize kontrollü çalışmalar ile ev egzersiz programının sonuçlarının klinikte uygulanan fizik tedavi programıile karşılaştırılması, etkin ve ekonomik rehabilitasyon yönteminin belirlenmesinde faydalıolacaktır.

Rehabilitation results after screw fixation of scaphoid fractures: retrospective study

OBJECTIVE: The aims of the study were to represent the rehabilitation results after screw fixation of scaphoid fractures, and to explore the effects of applied rehabilitation programme on functional status, quality of life, and patient satisfaction. METHODS: The prognosis of the patients who had operated with minimal invasive screw fixation for the middle third of the scaphoid fracture were evaluated. Demographic, and clinical features of patients, postoperative period, home exercise or physical therapy application after operation were recorded. Activity and resting pain level (Visual analog scale), patient satisfaction with the last situation of the wrist (VAS), range of motion of wrists, muscle strengths (grip strength, tip, lateral, tripod grip) were evaluated. Functional situation was assessed by Quick-Disabilities of arm, shoulder and hand and Mayo wrist score, and quality of life was evaluated by Short Form-36 (SF-36) RESULTS: Twenty three male (95.8%), one female (4.2%) patients with the mean age of 26,3±6,3 years were assessed. Resting, and activity VAS was low with the level of 0,9±1,2 (0-4), and 3,6±2,0 (0-8) respectively, and patients satisfaction with the last state of wrist was good with the level of 8,3±1,5 (5-10) of the patients who were assessed at the mean postoperative time of 6 months. Q-DASH scores were considerably good with the level of 13,3±13,7, and Mayo wrist scores were at the excellent level. There were no differences between the patients who had only home exercise programme, and patients who had physical therapy programme in addition to home exercise for the evaluation parameters at 6 months after operation. CONCLUSION: Comparison of the results of home exercise programmes and phsysical therapy programmes with the prospective, randomized controlled studies after percutaneous screw fixation of the scaphoid fractures will be beneficial to detect the efficient and cost-effective rehabilitation method.

Kaynakça

1- Gaebler C, McQueen MM. Carpus fractures and dislocations. In: Bucholz RW, Heckman JD, Court- Brown CM, Tornetta P, editors. Fractures in adults. 3. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2009. pp. 782–828.

2- Hackney LA, Dodds SD. Assessment of scaphoid fracture healing. Curr Rev Musculoskelet Med. 2011;8:16-22.

3- Rhemrev SJ, Ootes D, Beeres FJ, Meylaerts SA, Schipper IB. Current methods of diagnosis and treatment of scaphoid fractures. Int J Emerg Med. 2011;4:4.

4- Müller M, Germann G, Sauerbier M. Minimal invasive screw fi xation and early mobilization of acute scaphoid fractures in the middle third: operative technique and early functional outcome. Tech Hand Up Extrem Surg. 2008;12:107-113.

5- Arora R, Gschwentner M, Krappinger D, Lutz M, Blauth M, Gabl M. Fixation of nondisplaced scaphoid fractures: making treatment cost effective. Prospective controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg. 2007;127:39-46.

6- Schädel-Höpfner M, Marent-Huber M, Gazyakan E, Tanzer K, Werber KD, Siebert HR. Acute nondisplaced fractures of the scaphoid: earlier return to activities after operative treatment. A controlled multicenter cohort study. Arch Orthop Trauma Surg. 2010;130:1117-1127.

7- Modi CS, Nancoo T, Powers D, Ho K, Boer R, Turner SM. Operative versus nonoperative treatment of acute undisplaced and minimally displaced scaphoid waist fractures-a systematic review. Injury. 2009;40:268-273.

8- Haddad FS, Goddard NJ. Acute percutaneous scaphoid fi xation. A pilot study. J Bone Joint Surg 1998;80:95–99.

9- Rettig AC, Kollias SC. Internal fi xation of acute stable scaphoid fractures in the athlete. Am J Sports Med 1996;2:182–186.

10- Aulicino PL. Clinical examination of the hand. In: Mackin EJ, Callahan AD, Skirven TM, Schneider LH, Osterman AL, editors. Rehabilitation of the hand and upper extremity, 5th edition. St. Louis: CV Mosby; 2002;120-142.

11- Mathiowetz V, Kashman N, Volland G, Weber K. Grip and pinch strength: normative data for adults. Arch Phys Med Rehabil 1985;66:69-74.

12- Gummesson C, Ward MM, Atroski I. The shortened disabilities of the arm, shoulder and hand questionnaire (Quick-DASH): validity and reliability based on responses within the full-length DASH. BMC Musculoskelet Disord 2006;7:44.

13- URL:http://www.dash.iwh.on.ca/assets/images/pdfs/ dashturkish.pdf.

14- Megerle K, Keutgen X, Müller M, Germann G, Sauerbier M. Treatment of scaphoid non-unions of the proximal third with conventional bone grafting and mini-Herbert screws: an analysis of clinical and radiological results. J Hand Surg Eur Vol. 2008;33:179-185.

15- Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G ve ark. Kısa Form- 36’nın (KF-36) Türkçe için güvenilirliği ve geçerliliği. Romatizmal hastalığı olan bir grup hasta ile çalışma. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999;12:102-106.

16- Vinnars B, Ekenstam FA, Gerdin B. Comparison of direct and indirect costs of internal fi xation and cast treatment in acute scaphoid fractures: a randomized trial involving 52 patients. Acta Orthop 2007;78:672- 679.

17- Rizzo M, Shin AY. Treatment of acute scaphoid fractures in the athlete. Curr Sports Med Rep. 2006;5:242-248.

18- Dias JJ, Dhukaram V, Abhinav A, Bhowal B, Wildin CJ. Clinical and radiological outcome of cast immobilisation versus surgical treatment of acute scaphoid fractures at a mean follow-up of 93 months. J Bone Joint Surg Br 2008;90:899-905.

19- Pfeiffer BM, Nübling M, Siebert HR, Schädel-Höpfner M. A prospective multi-center cohort study of acute non-displaced fractures of the scaphoid: operative versus non-operative treatment [NCT00205985]. BMC Musculoskelet Disord. 2006;7:41.

20- Krischak GD, Krasteva A, Schneider F, Gulkin D, Gebhard F, Kramer M. Physiotherapy after volar plating of wrist fractures is effective using a home exercise program. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:537-544.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

487 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Zellweger sendromu ve hipertrofik kardiyomiyopati birlikteliği

Hayrullah ALP, Sevilay KASAY GEZGİÇ, Vesile Meltem ENERGİN, Tamer BAYSAL, Sevim KARAARSLAN

Conservative treatment of chronic bilateral spontaneous Achilles rupture

ERSİN KUYUCU, Ali Murat DÜLGEROGLU, Zeki SERTÖZ, FİGEN KOÇYİĞİT, Osman Arslan BORA

Bronşiyal mukoepidermoid karsinoma sleeve lobektomi ile yaklaşım

HASAN ERSÖZ, Duygu GÜREL, Aydın ŞANLI, Ahmet ÖNEN, Nezih ÖZDEMİR

İdiyopatik boy kısalığı olan olgularda SHOX geni mutasyonlarının araştırılması

İsmail Aykut ÇATAL, Lale TUFAN ŞATIROĞLU, Serap SEMİZ, Nur SEMERCİ

Akut Tip B aort diseksiyonlu hastada TEVAR uygulamamız

İhsan ALUR, Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Kadir Gökhan SAÇKAN, Bülent ÇÜMEN, Mustafa Serdar ATEŞCİ

Senkron ve metakron çift primer kanserli hastalarımız: tek merkez deneyimi

GAMZE GÖKÖZ DOĞU, ARZU YAREN, BURCU YAPAR TAŞKÖYLÜ, Kamil İŞLER, Serkıan DEĞİRMENCİOĞLU

Toplumda kazanılmışçoklu ilaç dirençli nonfermentatif gram negatif bakterilerde duyarlılık sonuçları

Esra ŞAHİN, Zehra YÜRÜKEN, Jülide Sedef GÖÇMEN

Ailesel myastenik sendromlu olgular

SİBEL GÜLER, Levent Sinan BİR, Atilla OĞUZHANOĞLU

Skafoid kırıklarının vida ile fiksasyonu sonrasırehabilitasyon sonuçları: retrospektif çalışma

Nuray AKKAYA, Fatih DEMİRKAN, Semih AKKAYA, Nilgün ATALAY ŞİMŞİR, Aysun ÖZLÜ, OĞUZHAN GÖKALP, Füsun ŞAHİN

Hastanede kullanılan bilgisayarların klavyelerinde Staphylococcus aureuskolonizasyonunun araştırılması

İlknur ÇETİNER, Tuğba Nur KUTLU, Selin GÜLER, Asiye YILDIRIM, ÇAĞRI ERGİN