Plastron apandisiti taklit eden nadir bir akut karın nedeni: Çekum non-hodgkin lenfoması

Primer gastrointestinal lenfoma, ekstranodal yerleşimli lenfomaların en sık görülen şekli olmasına karşın, gastrointestinal sistemin nadir görülen tümörüdür. En sık görülen kolon lenfoması non-Hodgkin lenfomadır, kolonda en sık çekum tutulumu gözlenir. Biz burada akut batın bulguları ile seyreden ve karaciğere metastaz yapmış olan çekum lenfolmalı bir hastayı sunuyoruz.Altmışüç yaşında erkek hasta. Yaklaşık üç haftadır devam eden karın ağrısı, ishal ve karın sağ alt kadranda kitle şikayeti ile hastanemize başvurmuş. Çekilen multisilice tomografi'de karında kitle görünümü tespit edildi. Hastanın takiplerinde genel durumunun bozulması nedeniyle acil operasyona alındı. Ameliyat esnasında çekumda kitle ve karaciğerde iki adet metastatik lezyon izlendi. Hastaya sağ hemikolektomi ve karaciğer metastazektomi yapıldı. Çıkarılan spesmen patoloji sonucu B hücreli lenfoma olarak rapor edildi. Hasta ameliyat sonrası 13. gün pnomoni ve akut respiratuar distres sendromu (ARDS) nedeniyle kaybedildi.Primer gastrointestinal lenfomaların tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi başlıca tedavi seçenekleri olmasına karşın hangisinin öncelikli olduğu hala tartışmalıdır.

A rare cause of acute abdomen mimicking plastron appendicitis: Non-hodgkin lymphoma of ceacum

Primary gastrointestinal lymphoma is the most common form of extranodal lymphoma but it is a rare tumor of gastrointestinal tract. Non-Hodgkin lymphoma is the most common colonic lymphoma and most frequently observed in cecum. We describe a rare case of cecal lymphoma presenting as acute abdomen and also with synchronous liver metastasis.A 63-year-old male with a 3 week history of abdominal pain, diarrhea and palpable mass at right lower quadrant referred to our hospital. Multidetector computed tomography (MDCT) scan revealed a cecal mass. Patient had an operation due to rapid worsening of his condition. Cecal mass and two liver metastasis observed at operation and right hemicolectomy and metastasectomy were performed. Surgically resected specimens were all immunohistochemically diagnosed as B-cell lymphoma. Patient died due to pneumonia and ARDS at postoperative 13th day.Surgery, chemotherapy and radiotherapy are the main treatment options for primary gastrointestinal lymphoma but which one priority is debatable.

Kaynakça

AlShemmari SH, Ameen RM, Sajnani KP. Extranodal lymphoma: A comparative study. Hematology 2008;13:163-169.

Howell JM, Auer-Grzesiak I, Zhang J, Andrews CN, Steward D, Urbanski SJ. Increasing incidence rates, distribution and histological characteristics of primary gastrointestinal nonhodgkin lymphoma in a North American population. Can J Gastroenterol 2012;26:452-456.

Gonzalez QH, Heslin MJ, Dávila-Cervantes A, et al. Primary colonic lymphoma. Am Surg 2008;74:214-216.

Henry CA, Berry RE. Primary lymphoma of the large intestine. Ann Surg 1988;54: 262-266.

Chang ST, and Menias CO. Imaging of primary gastrointestinal lymphoma. Semin Ultrasound CT MR. 2013 ;34:558-565.

Stanojevic G, Stojanovic M, Jovanovic M, et al. Primary colorectal lymphomas. Vojnosanit Pregl 2009;66:295-301.

Tauro LF, Furtado HW, Aithala PS, D Souza CS, George C, Vishnumoorthy SH. Primary lymphoma of the colon. Saudi J Gastroenterol 2009;15:279-282.

Chiang JM, Lin YS. Tumor spectum of adult intussusception. J Surg Oncol 2008;98:444-447.

Ünal B, Karabeyoğlu M, Bozkurt B, Özel E, Cengiz Ö. Primary rectal lymphoma: unusual treatment for a rare case.Turkish J Surg 2007;23:31-34.

Ding D, Pei W, Chen W, Zuo Y, Ren S. Analysis of clinical characteristics,diagnosis, treatment and prognosis of 46 patients with primary gastrointestinal non-Hodgkin lymphoma. Mol Clin Oncol. 2014; 2:259-264.

Pascual M, Sánchez-González B, Garcia M, Pera M, Grande L. Primary lymphoma of the colon Rev Esp Enferm Dig. 2013; 105:74-78.

Gündeş E, Çakır M, Küçükkartallar T, Taşcı Hİ, Tekin A, Tekin Ş. Primer kolorektal lenfoma deneyimlerimiz. Haseki Tıp Bülteni. 2014;52:89-92

Kim YH, Lee JH, Yang SK, et al. Primary colon lymphoma in Korea: a KASID (Korean Association for the Study of Intestinal Diseases) study. Dig Dis Sci 2005;50:2243-7.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

2.1b 287

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mutation analysis of HSFY gene by DNA sequencing in Turkish men with idiopathic infertility

C. Nur SEMERCİ, Erkan ALATAŞ, FATMA SILAN, N.Lale TUFAN ŞATIROĞLU, YAVUZ DODURGA, Hakan SATIROĞLU

Parotis bezinde bazal hücreli adenokarsinom

FERDA BİR, Aygün YÖRÜKOĞLU, Funda TÜMKAYA

Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması

Ali İhsan BOZKURT, NURGÜL BOZKURT

Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi

Aşkın DOĞAN, İbrahim Egemen ERTAŞ, Ulaş SOLMAZ, Emre MAT, İsa Aykut ÖZDEMİR, Kemal GÜNGÖRDÜK, Muzaffer SANCI

Dördüncü parmak median-ulnar duyusal sinir latans fark testinin karpal tünel sendromu derecelendirmesindeki değeri

ÇETİN KÜRŞAD AKPINAR, Hakan DOĞRU, Necdet BOLAT, Kemal BALCI

Hypothermia and Hodgkin lymphoma in children

YAVUZ KÖKSAL, Ümran ÇALIŞKAN, Doğan KÖSE

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tıpta insan bilimleri programının dönem 1 ve dönem 2 öğrencileri tarafından değerlendirilmesi

OSMAN İSMAİL ÖZDEL, Dilek AKDOĞAN, Ilgaz AKDOĞAN, Kenan TOPAL

Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistematik derleme

FİLİZ KABU HERGÜL, TÜRKAN ÖZBAYIR, FADİME GÖK

Geçirilmiş miyokarditte antikonjestif tedavi ne zaman kesilmelidir?

Fikri DEMİR, Meki BİLİCİ, Alper AKIN, Ünal ULUCA, Murat Muhtar YILMAZER, Duran KARABEL

The role of hysterosalpingography in the evaluation of infertile women without risk factors for tubal pathology

Mehmet İrfan KÜLLAHÇIOĞLU, Ali ÖZLER, Mehmet Nafi SAKAR, Deniz BALSAK, Talip GÜL