Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tıpta insan bilimleri programının dönem 1 ve dönem 2 öğrencileri tarafından değerlendirilmesi

Amaç: "Tıpta İnsan Bilimleri", tıp ve sağlık özelinde insan deneyimlerini kaydeden ve yorumlayan tarih, edebiyat, sanat, felsefe, etik, hukuk, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji ve psikoloji gibi alanlardaki sistematik çalışmaların tümüne verilen isimdir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2010-2011 Eğitim-öğretim yılından itibaren "Tıpta İnsan Bilimleri Eğitim Programı" uygulanmaya başlanmıştır. Bu programın amacı, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin gelecekteki meslek yaşantısında etik ve estetik değerleri yüksek iyi hekimler olabilmesi için hastasının sadece biyolojik sorunlarını çözen değil aynı zamanda hastasını her yönüyle iyi tanıyabilen, empati yapabilen, hekimlik sanatının insani boyutunu anlayabilen ve böylece hastalarını biyopsikososyal bir bütün olarak görebilmelerini sağlamaktır. Program konferans, seminer, film izleme ve yorumlama saatleri, interaktif toplantılar şeklinde yapılandırılmıştır. Tıpta İnsan Bilimleri Programı'nın 4. Yılında programın değerlendirmesini yapmak, iyi işleyen faktörleri belirlemek, eksik yönleri görmek ve öğrencilerin önerilerini almak amacı ile bir anket planlanmıştır.Gereç ve yöntem: Anket programın uygulandığı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Dönem 1 ve programı bir önceki yıl almış olan Dönem 2 öğrencilerine uygulanmıştır. Dönem 1 öğrencilerinden 86 öğrenci, Dönem 2 öğrencilerinden 84 olmak üzere toplam 170 öğrenci ankete katılmıştır. Ankette Tıpta İnsan Bilimleri programının amacı ile ilgili sorular sorulmuş ve programla ilgili öneriler istenmiştir.Bulgular: Bulgular değerlendirildiğinde iki sınıf arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta İnsan Bilimleri programı hedefleri arasında olan "entelektüel bakış açısını genişletme" ve "kişisel gelişime katkı" cevabı en yüksek ortalamaları almıştır.Sonuç: Tüm öğrenciler değerlendirildiğinde %92.4'lük bir oran ile programın devam etmesi istenmiştir. Programın bu sonuçlarla daha iyi bir düzeye getirilebileceği ve değişik konu başlıkları ile çeşitlendirilebileceği düşünülmektedir.

Evaluation of humanities in medicine program by grade 1 and grade 2 students of Pamukkale University Medical School

Purpose: "Humanities in Medicine" is a term given to all of the systematic studies in fields such as history, literature, arts, philosophy, ethics, jurisprudence, sociology, archeology, anthropology and psychology which record and interpret human experiences in health. "Humanities in Medicine Education Program" commenced to be applied at Pamukkale University Medical School beginning from 2010-2011 education year. This program targets to educate physicians who not only solve the biological problems of the patients but also know the patients with every aspect, show empathy, can judge the character and thereby view the patients as a whole. The program was structured as seminars, conferences, hours for watching and interpreting films, interactive meetings. A questionnaire was designed in 2013-2014 education year in order to evaluate the program at its fourth year, determine the well working factors, deficits and get the recommendations of the students and the questionnaire was applied to grade 1 students to whom the program was applied and grade 2 students who had Results: A significant difference was not found between two grades (p>0.05). The highest averages were obtained from "enhancing intellectual perspective" and "contribution to personal development" which are among.

Kaynakça

1. Elçin M, Odabaşı O, Sayek İ. İyi hekimlik uygulamaları. Hacettepe Tıp Derg 2004;35:179-181.

2. Hawkins AH, Ballard JO, Hufford DJ. Humanities education at Pennsylvania State University college of medicine, Hershey, Pennsylvania. Acad Med 2003;78:1001-1005.

3. Elçin M. Tıbbı farklı açılardan görebilmek: Tıpta insan bilimleri. Hacettepe Tıp Derg 2008;39:55-59.

4. Shapiro J, Rucker L. Can poetry make better doctors? Teaching the humanities and arts to medical students and residents at the University of California, Irvine, College of Medicine. Acad Med 2003;78:953-957.

5. Pamukkale Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıpta İnsan Bilimleri Çalışma Kılavuzu, 2012.

6. Goulston SJM. Medical education in 2001: the place of the medical humanities. Intern Med S Journal 2001;31:123-127.

7. Ousager J, Johannessen H. Humanities in undergraduate medical education: a literature review. Acad Med 2010;85:988-998.

8. Shankar PR A voluntary medical humanities module in a medical college in Western Nepal: Participant Feedback. Teach Learn Med 2009;21:248-253.

9. Frich JC, Fugelli P. Medicine and the arts in the undergraduate medical curriculum at the University of Oslo Faculty of Medicine, Oslo, Norway. Acad Med 2003;78:1036-1038.

10. Murray J. Development of a medical humanities program at Dalhousie University Faculty of Medicine, Nova Scotia, Canada, 1992-2003. Acad Med 2003;78:1020-1023.

11. Montgomery K, Chambers T, Reifler D R. Humanities Education at Northwestern University's Feinberg School of Medicine. Acad Med 2003;78:958-962.

12. Kirklin D. Humanities in medical training and education. Clin Med (Lond) 2001;1:25-27.

13. Downie RS. Literature and medicine. J Med Ethics 1991;17:93-96.

14. Bonebakker V. Literature & medicine: humanities at the heart of health care: a hospital-based reading and discussion program developed by the maine humanities council. Acad Med 2003;78:963-967.

15. Bolton G. Medicine and literature: writing and reading. J Eval Clin Pract 2005;11:171-179.

16. Skelton JR, Thomas CP, Macleod JAA. Teaching literature and medicine to medical students, part I: the beginning. Lancet 2000;356:1920-1922.

17. de la Croix A, Rose C, Wildig E, Willson S. Artsbased learning in medical education: the students' perspective. Med Educ 2011;45:1090-1100.

18. Gülpinar MA, Akman M, User I. A course, 'The Human in Medicine', as an example of a preclinical medical humanities program: a summary of 7 years. Med Teach 2009;31:469-476.

19. Klugman CM, Beckmann-Mendez D. One thousand words: evaluating an interdisciplinary art education program. J Nurs Educ 2015;54:220-223.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 215

Sayıdaki Diğer Makaleler

Komplike hemanjiyom vakalarımız ve propranolol tedavisi

Yasin TUĞRUL KARAKUŞ, Bircan SAVRAN, Saime Ergen DİBEKLİOĞLU, Ünal ADIGÜZEL, Turgay ÖZTÜRK, Harun KAÇAR

Plastron apandisiti taklit eden nadir bir akut karın nedeni: Çekum non-hodgkin lenfoması

BORA BARUT, VOLKAN İNCE, VEYSEL ERSAN, Cemalettin KOÇ, FATİH ÖZDEMİR

Hypothermia and Hodgkin lymphoma in children

YAVUZ KÖKSAL, Ümran ÇALIŞKAN, Doğan KÖSE

The role of hysterosalpingography in the evaluation of infertile women without risk factors for tubal pathology

Mehmet İrfan KÜLLAHÇIOĞLU, Ali ÖZLER, Mehmet Nafi SAKAR, Deniz BALSAK, Talip GÜL

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tıpta insan bilimleri programının dönem 1 ve dönem 2 öğrencileri tarafından değerlendirilmesi

OSMAN İSMAİL ÖZDEL, Dilek AKDOĞAN, Ilgaz AKDOĞAN, Kenan TOPAL

Ameliyathanede hasta güvenliği: Sistematik derleme

FİLİZ KABU HERGÜL, TÜRKAN ÖZBAYIR, FADİME GÖK

Geçirilmiş miyokarditte antikonjestif tedavi ne zaman kesilmelidir?

Fikri DEMİR, Meki BİLİCİ, Alper AKIN, Ünal ULUCA, Murat Muhtar YILMAZER, Duran KARABEL

Total laparoskopik histerektomi: tek merkezin 20 aylık deneyimi

Aşkın DOĞAN, İbrahim Egemen ERTAŞ, Ulaş SOLMAZ, Emre MAT, İsa Aykut ÖZDEMİR, Kemal GÜNGÖRDÜK, Muzaffer SANCI

Nikotin bağımlılığını belirlemede Fagerström Nikotin Bağımlılık Testinin (FBNT) değerlendirilmesi ve nikotin bağımlılığı için yeni bir test oluşturulması

Ali İhsan BOZKURT, NURGÜL BOZKURT

Enfekte urakus kisti rüptürü

Oktay KARAKÖSE, Hüseyin PÜLAT, Sezai KANTAR, Kazım Çağlar ÖZÇELİK, İsmail ZİHNİ, Mahmut BÜLBÜL