lginç bir yabancı cisim aspirasyon olgusu: çiğ nohut zarı aspirasyonu

Yabancı cisim aspirasyonları hem çocuklarda, hem de erişkinlerde hayatı tehdit eden acil durumlardır. Klinik bulgular ve komplikasyonlar yabancı cismin yapısına, boyutuna, anatomik yerleşim yerine, tıkanmanın derecesine ve süresine göre değişiklik gösterir. Solunum sistemine aspire edilen yabancı cisimlerin zamanında belirlenip, çıkarılması komplikasyonların önlenmesi açısından hayati önem taşır. Literatürde yayınlanmış çok sayıda ilginç aspirasyon olgusu olmasına rağmen, aspire edilen cisimler genellikle gıda maddeleri ve özellikle kuruyemiş gibi maddelerdir. Bu çalışmada çiğ nohut yeme sonrası aspirasyon öyküsüyle müracaat eden ve bronkoskopiyle, çiğ nohutun çevresini saran zarın çıkartıldığı ilginç bir olgu sunulmuştur.

An unusual foreign body aspiration case: Fresh chickpeas membrane

Foreign body aspirations are life-threatening emergency situations for both children and adults. Clinical signs and complications show differences depending on the structure, size, anatomic location of the foreign body and also severity and time of the respiratory system occlusion. Detection and extraction of the foreign bodies of respiratory system in time has vital importance in prevention of complications. Although there are many different and interesting aspirated objects published in literature, these are usually food particles especially snacks. Here, we presented a young case who aspirated fresh chickpeas membrane that could hardly been visualized and extracted in barely third bronchoscopy

Kaynakça

1. Foltran F, Ballali S, Passali FM, et al. Foreign bodies in the airways: a meta-analysis of published papers. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;14:12-19.

2. Çobanoğlu U, Can M. Çocuklarda trakeobronşial yabanci cisim aspirasyonlari. Van Tip Derg. 2007;14:96-101.

3. Dübüş T, Demiryontar D, Uzman Ö. Yetişkinde trakeobronşiyal yabanci cisim aspirasyonu: İki olgu sunumu. İstanbul Tip Derg 2011;12:49-52.

4. Eren S, Balci AE, Dikici B, Doblan M, Eren MN. Foreign body aspiration in children: experience of 1160 cases. Ann Trop Paediatr 2003;23:31-37.

5. Goktas O, Snidero S, Jahnke V, Passali D, Gregori D. Foreign body aspiration in children: field report of a German hospital. Pediatr Int 2010;52:100-103

6. Sayir F, Çobanoğlu U, Sertoğullarindan B, Mergan D.Migrasyon ve penetrasyon gösteren bir yabanci cisim aspirasyonu: Pisipisi otu.J Clin Anal Med 2012;3:454-456.

7. Mise K, Jurcev Savicevic A, Pavlov N, Jankovic S. Removal of tracheobronchial foreign bodies in adults using flexible bronchoscopy: experience 1995-2006. Surg Endosc 2009;23:1360-1364

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

469 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediatri hemşirelerinin rol ve fonksiyonlarını uygulama durumlarının belirlenmesi

BENGÜ ÇETİNKAYA, TÜRKAN TURAN, SİBEL SERAP CEYLAN, Nazan BAYAR ŞAKIN

Niemann-pick tip a: K vitamini eksikliğine bağlı geç başlangıçlı kanama ile başvuran nadir bir olgu

Ersin SAYAR, AHMET BAŞTÜRK, Aygen YILMAZ, REHA ARTAN

Üçüncü trimesterde masif preplasental ve subkoryonik hematom: antenatal kanama ve hematomların tanımlarına genel bakış; Olgu sunumu ve literatür Derleme

İBRAHİM ALANBAY, MUSTAFA ÖZTÜRK, Fahri Burçin FIRATLIGİL, KAZIM EMRE KARAŞAHİN

Geniş orta serebral arter enfarktında dekompresif cerrahi ve yalnızca medikal tedavi sonuçlarının karşılaştırılması

Nedim ONGUN, Doğucem MARANGOZ, Eylem DEĞİRMENCİ, Çağdaş ERDOĞAN, Çağatay ÖNCEL

Tıp fakültesi öğrencilerinde pes planus ve aksiyel ağrı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Çilem CEYHAN, Gülce Büke SANALAN, Nuray AKKAYA, Füsun ŞAHİN

Karotis doppler ultrasonografinin neden olduğu iskemik inme olgu sunumu

BENGÜ ALTUNAN

Gilles De La Tourette sendromlu hastaya anestezik yaklaşım ve erken dönem postoperatif deliryum

Serpil BAYINDIR, Fatma KOÇYİĞİT

Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

AHMET ERGİN, Betül AKBAY, CANER ÖZDEMİR, SÜLEYMAN UTKU UZUN

Santral sinir sistemi kavernöz venöz malformasyonlarında manyetik rezonans görüntüleme bulguları

FURKAN UFUK

lginç bir yabancı cisim aspirasyon olgusu: çiğ nohut zarı aspirasyonu

Figen TÜRK MERT, NEŞE DURSUNOĞLU, Gökhan YUNCU, Yasin EKİNCİ