Hepatik portal venöz hava ve pnömatozis intestinalis

Hepatik portal venöz hava erişkinlerde nadiren görülen bir durumdur. Pnömatozis intestinalis bağırsak duvarında çok sayıda pnömotik kist varlığı ile karakterize bir patoloji olup, barsak duvarında nekroza bağlı hasar ile ilişkili bir durumdur. Bu yazıda, muhtemel bir mezenterik iskemiye bağlı hepatik portal vende hava ve pnömatozis intestinalis saptanan bir olgu sunuldu. Karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran ve fi zik muayenesinde yaygın abdominal hassasiyeti olan erkek olgunun bilgisayarlı abdomen tomografi sinde batın içerisinde seviyelenme gösteren yaygın serbest hava ve sıvı, portal ve mezenterik venlerdeki intralüminal gaza bağlı olarak karaciğer ve dalak parankiminde dallanma gösteren hava dansiteleri ve tüm ince bağırsak duvarlarında pnömatozis intestinalis ile uyumlu hava görünümü izlendi. Hepatik portal vende hava ve pnömatozis intestinalis pek çok olguda yaşamı tehdit eden bir süreçtir. Bu yüzden şüphelenilen vakalarda eksplorasyon mutlaka yapılmalıdır.

Hepatic portal venous gas and pneumatosis intestinalis

Hepatic portal venous gas in adults is a rare clinical entity. Pneumatosis intestinalis is a pathology characterized by many pneumatic cysts in the gut wall that is associated with the damage in the gut wall because of necrosis. In this article, a case that had hepatic portal venous gas and pneumatosis intestinalis probably related to a mesenteric ischemia is presented. The computerized abdominal tomography examination of a male patient that attended to the emergency service with the complaint of abdominal pain and diffuse abdominal tenderness, showed widely distributed free air and fl uid level in the abdomen, intraparancymal branching air densities in the liver and spleen that are related to the intraluminal air in the portal and mesenteric veins and air throughout the small bowell wall associated with pneumatosis intestinalis. Hepatic portal venous gas and pneumatosis intestinalis is a life-threatening process in most of the cases. So in uncertain cases, an exploratory procedure is necessary.

Kaynakça

1. Peloponissios N, Halkic N, Pugnale M et al. Hepatic portal gas in adults: review of the literature and presentation of a consecutive series of 11 cases. Arch Surg 2003; 138: 1367-70.

2. Hou SK, Chern CH, How CK, Chen JD, Wang LM, Lee CH. Hepatic portal venous gas: clinical signifi cance of computed tomography fi ndings. Am J Emerg Med 2004; 22: 214-8.

3. Wiesner W, Mortele KJ, Glickman JN, Ji H, Ros PR. Portal-venous gas unrelated to mesenteric ischemia. Eur Radiol 2002; 12: 1432-7.

4. Yamamoto A, Kawahito Y, Niimi M et al. Pneumatosis intestinalis and hepatic portal venous gas caused by gastrointestinal perforation with amyloidosis. J Clin Gastroenterol 2008; 42 :758-9.

5. Ito M, Horiguchi A, Miyakawa S. Pneumatosis intestinalis and hepatic portal venous gas. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2008; 15: 334-7.

6. Wolfe JN, Evans WA. Gas in the portal veins of the liver in infants. A roentgenographic demonstration with post-mortem anatomical correlation. Am J Roentgenol Radiat Ther Nucl Med 1955: 74; 486-9.

7. Liebman PR, Patten MT, Manny J, Benfi eld JR, Hechtman HB. Hepatic-portal venous gas in adult: etiology, pathophysiology and clinical signifi cance. Ann Surg 1978; 187: 281–7.

8. Bell RS, Graham CB, Stevenson JK. Roentgenologic and clinical manifestations of neonatal necrotizing enterocolitis. Experience with 43 cases. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med 1971; 112: 123–34.

9. Shaw A, Cooperman A, Fusco J. Gas embolism produced by hydrogen peroxide. N Engl J Med 1967; 277: 238-41.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 215

Sayıdaki Diğer Makaleler

Arteriyel bası bulguları oluşturan brakiyal dev lipom

İLKER TEKİN, Nurullah DOĞAN

Omurilik yaralanmalı hastalarda temiz aralıklı kateterizasyona uyum ile ilişkili faktörler

Necmettin YILDIZ, Necdet ÇATALBAŞ, HAKAN ALKAN, NURAY AKKAYA, FÜSUN ARDIÇ

Prenatal olarak tanısı konmuş Cantrell pentalojisi olgusu

Mert KÜÇÜK, Selda SEZER DEMİRCAN, Hasan YÜKSEL, Ali Rıza ODABAŞI

Hepatik portal venöz hava ve pnömatozis intestinalis

MURAT ÖZBAN, DUYGU HEREK, ONUR BİRSEN, Halil ERBİŞ, BURHAN KABAY

Bir grup eczacının mesleki bağlılık algılarının incelenmesi

MEHMET ÇETİN, Necmettin CİHANGİROĞLU, Yusuf Ziya TÜRK

Gilles de la Tourette sendromu ve obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuklarda Cryptococcus neoformans antikorları

ÇAĞRI ERGİN, BURCU ÇAKALOZ, Yüksel AKKAYA, GÜLŞEN ÜNLÜ, Adil ZORLU

Expression profi les of PIK3CA, RUNX3, COX-2 and DMBT1 genes in brain tumor prognosis: a preliminary study

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Çığır Biray AVCI, Z. Özlem ŞIĞVA DOĞAN, YAVUZ DODURGA, Nezih OKTAR, Sinem NUMANOĞLU, Tayfun DALBASTI, Taner AKALIN, CUMHUR GÜNDÜZ

Koroner arter hastalığına eşlik eden izole sol ventrikül hipertrabekülasyonu

Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEN, YALIN TOLGA YAYLALI, İbrahim SUSAM, Selen ÖZTÜRK, Osman Yaşar IŞIKLI, Ahmet BALTALARLI

Staphylococcus aureus'un üremesine karahayıt termal sularının in-vitro etkisi

Nilay ÇÖLBE, Havva GÜRBÜZ, Nuran KAVURGACI, Seval KISAOĞLU, ÇAĞRI ERGİN, Şeniz ERGİN

Yanık olgularında kültür ve antibiyogram sonuçlarının incelenmesi

Yusuf POLAT, Aysun KARABULUT, Yasemin I. BALCI, Mehmet ÇİLENGİR, Gültekin ÖVET, Sami CEBELLİ