El dorsalinin nötrofilik dermatozu

Sweet Sendromu ateş, ağrılı inflamatuvar papül ve nodüllerden oluşan, nötrofilik lökositoz ve histopatolojisinde dermiste yoğun nötrofil infiltrasyonu ile karakterize bir dermatozdur. Sweet sendromunun el dorsumlarının nötrofilik dermatozu (EDND) adı verilen genellikle el dorsumuna lokalize bir formu da vardır. Bu dermatozda lezyonlar, çoğunlukla el dorsumunda yer alırken, palmar yerleşimli olan vaka bildirileri sınırlıdır. Burada nadir görülmesinden dolayı palmar yerleşimli 42 ve 61 yaşlarında iki bayan EDND olgusunu sunuyoruz.

Neutrophilic dermatosis of the dorsal hands

Sweet ‘s Syndrome is characterized by fever, tender inflammatory papules and nodules, that show dense infiltrates by neutrophil granulocytes in the dermis on histologic examination. Sweet Syndrome that is localized in the dorsum of the hands is also known as neutrophilic dermatosis of the dorsal hand (NDDH). Although the lesions are generally present on the dorsum of the hands, few cases have been reported with palmar involvement in the literature. Due to the rarity of palmar involvement dermatosis, two women aged 42 and 61 years with PDND are presented in this article.

Kaynakça

1. Bilgili SG, Karadag AS, Çalka O, Bayram I. Sweet Sendromu: 31 Hastanın klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi. Turkderm 2013;47:33- 38.

2. Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews Diseases of The Skin. 9th ed, Philadelphia: WB Saunders, 2000:155-157.

3. Hönigsmann H, Cohen RP, Wolff K. Inflammatory and Neoplastic Disorders of the Dermis In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB (Editors). Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 5th ed, New York: Mc Graw Hill, 1999:1117-1123.

4. Abbas O, Kibbi AG, Rubeiz N. Sweet’s Syndrome: retrospective study of clinical and histologic features of 44 cases from a tertiary care center. Int J Dermatol 2010;49:1244-1249.

5. Giasuddin AS, El-Orfi AH, Ziu MM, El Barnawi NY. Sweet’s Syndrome: is the pathogenesis mediated by helper T cell type 1 cytokines. J Am Acad Dermatol 1998;39:940-943.

6. Cook E, Epstein R, Miller R. A rare case of idiopathic neutrophilic dermatosis of the hands. Dermatology Online J 2011;17:11.

7. Cohen PR, Kurzock R. Sweet Syndrome: A neutrophilic dermatosis classically associated with acute onset and fever. Clin Dermatol 2000;18:265-282.

8. Cohen PR. Sweet’s Syndrome a comprehensive review of an acute febrile neutrophilic dermatosis. Orphanet J Rare Dis 2007;2:34.

9. Von Den Driesch P. Sweet’s Syndrome (acute febrile neutrophilic dermatosis). J Am Acad Dermatol 1994;31:535-556.

10. Larsen HK, Danielsen AG, Krustrup D, Weismann K. Neutrophilic dermatosis of the dorsal hands. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19:634-637.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 219

Sayıdaki Diğer Makaleler

Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri

Ali KOÇYİĞİT, Furkan KAYA, Tuğçe ÇETİN, Işıl KURBAN, Tuğçe ERBAŞ, AHMET ERGİN, Kadir AĞLADIOĞLU, DUYGU HEREK, Nevzat KARABULUT

Uyku sırasında orgazm: Bupropiona bağlı bir nöbet olgusu

M. Ceyhan ŞENGÜL BALCI, Ezgi HANCI

Cam kırıkları yutma sonrası gelişen hipofarenks travması

Kürşat Murat ÖZCAN, Doğan ATAN, Sabri KÖSEOĞLU, MEHMET ALİ ÇETİN, Murat KILIÇ, Hacı Hüseyin DERE

İhmal edilmiş kalça eklemini tutan sinovyal kondromatozis

Sancar SERBEST, Engin KESGİN, Hacı Bayram TOSUN

"Antepartum dönem fonksiyonel durum envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması

SEVGİ ÖZKAN, HURİYE DEMİRHAN, İLGÜN ÖZEN ÇINAR, Ümran SEVİL, Erkan ALATAŞ

Benzalkonyum klorür: Yenidoğanın nadir bir kimyasal perine yanığı nedeni

Nilgün ALTUNTAŞ, Dilek SARICI, Aslı TAYFUR ÇELEBİ, Fatih Mehmet KIŞLAL, Feryal KARADAĞ, Burcu ÖZKAN, Ece ONAT, Abdurrahman BİTKAY, Mesut KOÇAK

Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi

Sedat Alpaslan TUNCEL, Ali KOÇYİĞİT, Fatih DEMİRCİOĞLU, Şamil HIZLI, Handan ÇAKMAKÇI

Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: İkinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi

Fatma ESKİCİOĞLU, PINAR SOLMAZ HASDEMİR, Hakan ÇELİK, Faik Mümtaz KOYUNCU

Thomsen's type myotonia congenita with short-term disability phenomenon

Lütfi ÖZEL, Recep DEMİR, Gökhan ÖZDEMİR, Ayfer ERTEKİN, Hızır ULVİ

Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu

Hasan GÖKÇEN, ÇAĞRI ERGİN