Bir Devlet Hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansının araştırılması

Amaç: Toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs konjenital infeksiyonlara neden olabilir. Bu çalışmada bir devlet hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran gebe kadınlarda toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs IgM ve IgG antikorlarının varlığının araştırılması ve Türkiye’nin diğer bölgeleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Ekim 2009 ve Ekim 2012 tarihleri arasında toplam 1133 gebe toksoplazma,1292 gebe rubella ve 1043 gebe CMV seroprevalansı açısından incelenmiştir. ELİSA yöntemi kullanılarak toksoplasma IgM ve IgG, rubella IgM ve IgG, CMV IgM ve IgG seropozitiflikleri tespit edildi. Bulgular: Toksoplazma (n=1133),rubella (n=1292) ve sitomegalovirüs (n=1043) IgM antikorları seropozitiflik yüzdeleri sırasıyla % 1.3,% 0.3 ve % 1.6 olarak, IgG antikorları seropozitiflik yüzdeleri sırasıyla % 30.3, % 95.2, % 98.6 olarak saptanmıştır. Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmada gebe kadınlarda toksoplazma, sitomegalovirüs ve rubella seroprevalansı belirlenmiştir. Çalışmamızda saptanmış olan seropozitiflik sonuçlarının Türkiye’den yapılmış diğer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu verilerin literatüre katkısı olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynakça

1. Joynson DHM. Congenital toxoplasmosis and TORCH. Lancet 1990;2:622-624.

2. Duran B, Toktamış A, Erden Ö, Demirel Y, Mamik BA, Çetin M. Doğum öncesi bakımda tartışmalı bir konu: TORCH taraması. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002;24:185-190.

3. Çakıcı C, Aka N, Yorulmaz S, Acar N, Gökmen B. Gebelerde rutin olarak toksoplazma, rubella ve sitomegalovirus taraması yapılmalı mıdır? Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 1995;5:20-22.

4. Mete M. Toxoplasma gondii. In: Ustaçelebi Ş, ed. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ankara: Güneş Kitabevi, 1999;1231-1235.

5. Mims C, Dockrell HM, Goering RV, Roitt I, Wakelin D, Zuckerman M. Medical Microbiology. Philadelphia: Elsevier, 2004;313-322.

6. Kılıçturgay K. Toksoplazmozis. In: Öbek A, ed. İç Hastalıkları. 4.Baskı. Bursa Güneş Kitabevi, 1990;179-181.

7. Montoya JG, Remington JS. Management of Toxoplasma gondii infection during pregnancy. Clin Infect Dis 2008;47:554-566.

8. Morice A, Ulloa-Gutierrez R, Ávila-Agüero ML. Congenital rubella syndrome: Progress and future challenges. Expert Rev Vaccines 2009;8:323-331.

9. Foulon W, Naessens A. Nonvenereal diseases acquired during pregnancy. In: Wildschut HIJ, Weiner CP, Peters TJ (eds). When to screen in obstetrics and Gynaecology. London, WB Saunders,1996;13-39.

10. Köksaldi-Motor V, Evirgen O, Azaroglu I, Inci M, Ozer B, Arica S. Prevalence of toxoplasmosis, cytomegalovirus and rubella IgG antibodies in Hatay women and children. West Indian Med J 2012;61:154-157.

11. Tamer GS, Dundar D, Caliskan E. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in western region of Turkey. Clin Invest Med 2009;32:43-47.

12. Yılmazer M, Altındiş M, Cevrioğlu S, Fenkci V, Aktepe O, Sırthan E. Afyon bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda toksoplazma, sitomegalovirüs, rubella, hepatit B, hepatit C, seropozitiflik oranları. Kocatepe Tıp Derg 2004;2:49-53.

13. Efe Ş,Kurdoğlu Z,Korkmaz G. Van yöresindeki gebelerde sitomegalovirüs, rubella ve toksoplazma antikorlarının seroprevalansı. Van Tıp Derg 2009;16:6-9.

14. Karabulut A, Polat Y, Türk M, Işık Balcı Y. Evaluation of rubella, Toxoplasma gondii, and cytomegalovirus seroprevalences among pregnant women in Denizli province. Turk J Med Sci 2011;41:159-164.

15. Toklu DG. Gebelerde toksoplazma, rubella virus ve sitomegalovirus’a karşı oluşan antikorların sıklığı. J Clin Anal Med 2013;4:38-40.

16. Kölgelier S, Demiraslan H, Kataş B, Güler D. Gebelerde Toxoplasma gondii seroprevalansı. Dicle Tıp Derg 2009;36:170-172.

17. Akıncı P, Altuğlu İ, Sertöz R, Zeytinoğlu A. İzmirdeki gebelerde rubella ve sitomegalovirüs infeksiyonu seroprevalansı. İnfeks Derg 2007;21:183-186.

18. Dündar Ö, Çelik S, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. 2000-2005 yılları arasında kliniğimizde doğum yapan gebelerde Hepatit-B, Hepatit-C, HIV, toksoplazma ve rubella prevalansının araştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40:1-9.

19. Ocak S, Zeteroğlu S, Özer C, Dolapçıoğlu K, Güngören A. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in Southern Turkey. Scand J Infect Dis2007;39: 231-234.

20. Varol FG, Sayın C, Soysüren S. Trakya yöresinde antenatal bakım alan gebelerde toxoplasma gondi antikor seroprevalansı. J Turk Soc Obstet Gynecol2011;8:93-99.

21. Uyar Y, Alcı A, Akçalı A, Cabar C. Prevalance of rubella and cytomegalovirus antibodies among pregnant women in northern Turkey.New Microbiol 2008;31:451-455.

22. Harma M, Gungen N, Demir N. Toxoplasmosis in pregnant women in Sanlıurfa, Southeastern Anatolia City, Turkey. J Egypt Soc Parasitol 2004;34:519- 525.

23. Pekintürk N, Çekin Y, Gür N. Antalya ilinde bir mikrobiyoloji laboratuvarına Toxoplasma gondiiantikorları araştırılması amacıyla başvuran doğurganlık yaş grubu kadın olgulara ait sonuçların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2012;36:96-99.

24. Ulutürk R, Fincancı M. Doğurganlık çağındaki kadınlarda Toksoplazma gondii, rubella ve cytomegalovirus seroprevalansı. İstanbul Tıp Derg 2010;11:5-8.

25. Aşık G, Ünlü BS, Er H, ve ark. Afyon bölgesinde gebelerde toksoplazma ve rubella seroprevelansı. Pam Tıp Derg 2013;6:128-132.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

300 72

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nebulized rhDNase therapy in newborn infants with atelectasis

Fatma DUKSAL, Ömer CEVİT, AHMET SAMİ GÜVEN, Melih Timuçin DOĞAN, Betül ASLANER

Siklik trombositopeni ve MYH-9 ilişkili trombosit hastalıkları "yazarın yanıtı"

Mehmet Hilmi DOĞU, Ali KESKİN

Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri

Ali KOÇYİĞİT, Furkan KAYA, Tuğçe ÇETİN, Işıl KURBAN, Tuğçe ERBAŞ, AHMET ERGİN, Kadir AĞLADIOĞLU, DUYGU HEREK, Nevzat KARABULUT

Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: İkinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi

Fatma ESKİCİOĞLU, PINAR SOLMAZ HASDEMİR, Hakan ÇELİK, Faik Mümtaz KOYUNCU

Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu

Hasan GÖKÇEN, ÇAĞRI ERGİN

Tıp tarihi ve Denizli

Mustafa KARATEPE

"Antepartum dönem fonksiyonel durum envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması

SEVGİ ÖZKAN, HURİYE DEMİRHAN, İLGÜN ÖZEN ÇINAR, Ümran SEVİL, Erkan ALATAŞ

Uyku sırasında orgazm: Bupropiona bağlı bir nöbet olgusu

M. Ceyhan ŞENGÜL BALCI, Ezgi HANCI

İnflamatuar fibroid polipe bağlı ileal intussussepsiyon

Vedat BAYRAK, Özkan YILMAZ, Ertuğrul DAŞTAN, Necat ALMALI, İskan ÇALLI

Cam kırıkları yutma sonrası gelişen hipofarenks travması

Kürşat Murat ÖZCAN, Doğan ATAN, Sabri KÖSEOĞLU, MEHMET ALİ ÇETİN, Murat KILIÇ, Hacı Hüseyin DERE