Coronary artery bypass grefting after right pneumonectomy

Sağ pnömonektomi sonrası koroner arter bypas greft cerrahisi

A 65-year-old male patient with a 12 year old history of right pneumonectomy was admitted to our cardiology unit with chest pain. The patient was referred to our clinic for CABG surgery when coronary disease of the left main artery was diagnosed with coronary angiography. Pulmonary function tests showed restrictive pulmonary disease and the patient went through respiratory physiotherapy and bronchodilatator treatment for a week before surgery. LIMA and saphenous vein grafts were used during the CABG surgery. A shift in the cardiac structures towards the right hemithorax was observed during surgery. The patient was extubated at the 12th hour after surgery and discharged without any complications on the 8th post operative day

Kaynakça

Yazicioglu L, Aral A, Uymaz O, Akalin H: Coronary artery bypass surgery in a patient with a functional single lung. Asian Cardiovascular Thorac Ann. 2005;13(4):377-9.

Kopec SE, Irwin RS, Umali-Torres CB, Balikian JP, Conlan AA: The postpneumonectomy state. Chest ,1998;114:1158-1184.

Medalion B, Elami A, Milgalter E, Merin G: Open heart operation after pneumonectomy. Ann Thorac Surg ,1994;58:882-884.

Fragkidis A, Dimitriou A, Dougenis D. Coronary artery bypass grafting and/or valvular surgery in patients with previous pneumonectomy. J Cardiothorac Surg. 2012;7:110-116

Zhao BQ, Chen RK, Song JP. Coronary artery bypass grafting after pneumonectomy. Tex Heart Inst J. 2008;35:470-471.

Berrizbeitia LD, Anderson WA, Laub GW, McGrath LB: Coronary artery bypass grafting after pneumonectomy. Ann Thorac Surg, 1994;58:1538-1540.

Hulusi Us M, Arslan Y, Ozbek C, (et al.): Coronary artery bypass grafting after left pneumonectomy. J Cardiothorac Vasc Anesth, 2006 ;20:709-711.

Ghotkar SV, Aerra V, Mediratta N. Cardiac surgery in patients with previous pneumonectomy. J Cardiothorac Surg. 2008;3:11.

Diab KA, Khatib MF, Obeid M, Jamaleddine GW. Coronary artery bypass grafting after pneumonectomy. Eur J Cardiothorac Surg. 2001;19:362-364.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

336 75

Sayıdaki Diğer Makaleler

Geç tanı alan testiküler feminizasyon olgusunda sertoli leydig tümörü

Ayşe Gönül ALTUNCU, Erdal BİLEN, Seyit Ali KÖSE, MEHMET OKAN ÖZKAYA

Multiple central nervous system tumors, neurofibromatosis type 2

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Çağdaş ERDOĞAN, Attila OĞUZHANOĞLU

Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi

Nilgün ALTUNTAŞ, Diyar Taşçı ÇELEBİ, Mesut KOÇAK, Nesibe ANDIRAN

Can systemic hypothermia induced during cardiopulmonary bypass protect the brain of patients undergoing carotid endarterectomy?

İhsan ALUR, Mohammad ALŞALALDEH, Fırat DURNA, Bilgin EMRECAN

Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu

Havva EVRENGÜL, Pelin ERTAN, AYDIN ŞENCAN, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ

Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri

Mehmet Hilmi DOĞU, İsmail SARI, Sema ERTÜRK, SİBEL HACIOĞLU, Ali KESKİN

Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması

Metin ESER, Musa ŞANLIALP, Emre TEPELİ, Lale Şatıroğlu TUFAN, Havane Asuman KAFTAN, Cavidan Nur SEMERCİ

Metabolic risk factors in children with urolithiasis: Single centre experience in southwest Turkey

SELÇUK YÜKSEL, Hazal Tancer ELÇİ, Ali KOÇYİĞİT, Melis DENİZ, Tülay BECERİR, Havva EVRENGÜL

Coronary artery bypass grefting after right pneumonectomy

Nail KAHRAMAN, FUNDA YILDIRIM, Tülün ÖZTÜRK, Adnan Taner KURDAL, AHMET İHSAN İŞKESEN

Anne sütü ve emzirme ile ilgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi

FADİME HATİCE İNCİ, PINAR SERÇEKUŞ AK