Çocuk hastada posterior tibial arter psödoanevrizması

Periferik arter anevrizmaları sıklıkla popliteal ve femoral arterlerde görülürken, popliteal seviyenin altında ise nadiren karşımıza çıkarlar. Bu seviyedeki anevrizmalar genellikle travma sonrası gelişmiş olan psödoanevrizmalardır. Sıklıkla Arteria tibialisanterior'da görülürler. Tedavide standart bir metod bulunmamakla beraber seçenekler hastanın genel durumu, psödoanevrizmanın yeri, şekli ve boyutlarına göre değişmektedir. Bu çalışmada sol alt ekstremitesinde medial malleol hizasında, travma ve sütürasyon sonrasında gelişen şişlik ve ağrı şikayeti ile ebeveyni tarafından getirilen ve posteriortibial arter psödoanevrizması saptanarak, psödoanevrizmanın rezeksiyonu ve safenveninterpozisyonu uygulanan onbir yaşında bir erkek çocuk olgu, literatür eşliğinde sunulmuştur.

Pseudoaneurysm of the posterior tibial artery in child

While peripheral arterial aneurysms are often seen in the popliteal and femoral artery, under the popliteal level they are rarely encountered. Most of the aneurysms at this level are post-traumatic pseudoaneurysms and are often seen in the a.tibialis anterior. Although there is not a standard method for the treatment, the options varies according to the patient's general condition, location, shape, and size of the pseudoaneurysm. In this study, the case of an-eleven-year-old boy who was brought by parents with swelling and pain at the level of medial malleous, in the left lower extremity which developed after trauma and suturing, and who was applied pseudoaneurysm resection and saphenous vein interposition upon determining posterior tibial artery pseudoaneurysm was reported considering the literature.

Kaynakça

Wollstein R, Wolf Y, Sklair-Levy M, Matan Y, London E, Nyska M. Obliteration of a late traumatic posterior tibial artery pseudoaneurysm by duplex compression. J Trauma 2000;48:1156-1158.

Corso R, Carrafiello G, Intotero M, Solcia M. Large iatrogenic pseudoaneurysm of the posterior tibial artery treated with sonographically guided thrombin injection. AJR Am J Roentgenol 2003;180:1479-1480.

Sagar J, Button M. Posterior tibial artery aneurysm: a case report with review of literatüre. BMC Surgery 2014;14:37.

Tor F, Çakır H, Çetinoğlu M, Özsöyler İ Anterior tibial arter psödoanevrizması: olgu sunumu. Çukurova Ünv Tıp Fak Derg 2012;37:172-175.

Berkaim Ö, Hatipoğlu A. İnfrapopliteal anevrizmalar Infrapopliteal aneurysms. Cumhuriyet Ünv Tıp Fak Derg 2000;22:120-122.

Tshomba Y, Papa M, Marone EM, Kahlberg A, Rizzo N, Chiesa R. A true posterior tibial artery aneurysm: a case report. Vase Endovascular Surg 2006;40:243- 249.

Robaldo A, Di Iasio G, Testi G, Colotto P. True giant posterior tibial artery aneurysm. Case Rep Surg 2012:695250.

Spirito R, Trabattoni P, Pompilio G, Zoli S, Agrifoglio M, Biglioli P Endovascular treatment of a post-traumatic tibial pseudoaneurysm and arteriovenous fistula: case report and review of the literatüre. J Vasc Surg 2007;45:1076-1079.

Keçeligil HT, Kolbakır F, Keyik T. Periferik arter psödoanevrizmaları. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg 1994;2:323-325.

Saçar M, Önem G, Emrecan B, Verdi D, Arslan M, Baltalarlı A. Anterior tibial arter pödoanevrizması ve cerrahi yaklaşım. Pam Tıp Derg 2008;1:143-145.

Inamdar D, Alagappan M, Shyam L, Devadoss S, Devadoss A. Pseudoaneurysm of anterior tibial artery following tibial nailing: A case report. J Orthop Surg (Hong Kong) 2005;13:186-189.

Sabiston DC (Ed), Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. 14th edition WB Saunders Company: Philadelphia 1991:1612-1614.

Uğurlucan M, Erdim F, Başaran M ve ark. (et al.) Behçet hastalığında vasküler komplikasyonlar: olgu sunumu. Turkish J Vasc Surg 2003;12:33-35.

Uğurlucan M, Arslan AH, Torlak Z, ve ark. Araç dışı trafik kazası sonrası arteria tibialis anterior psödoanevrizması ve cilde fistülizasyonu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;5:167-170.

Alpagut U, Ugurlucan M, Dayioglu E. Major arterial involvement and review of Behcet's disease. Ann Vasc Surg 2007;21:232-239.

Shah S, Fischman A, Marin M, Won J. Spontaneous tibioperoneal trunk and anterior tibial artery pseudoaneurysms. Vasc Med 2012;17:164-167.

Ladermann A, Stern R, Bettschart V, Riand N. Delayed posttraumatic pseudoaneurysm of the anterior tibial artery mimicking a malignant tumor. Orthopaedics 2008;31:500.

Suri T, Dabas V, Sural S, Dhal A. Pseudoaneurysm of the anterior tibial artery: a rare complication of proximal tibial steinman pin insertion. Indian J Orthop 2011;45:178-180.

Dey S, Das AK, Dey R. Distal posterior tibial artery pseudoaneurysm after fracture calcaneous. Indian J Surg 2008;70:197-199.

Beşir FH, Özdemir H, Bayar A. İyatrojenik anterior tibial arter psödoanevrizmasının endovasküler koil ve glue kombinasyonu ile tedavisi. Düzce Tıp Derg 2011;13:53-56.

Kaynak Göster

Pamukkale Tıp Dergisi
  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

4.4b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hipotalamik hamartom: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları

FURKAN UFUK, Ali KOÇYİĞİT, DUYGU HEREK, Kadir AĞLADIOĞLU, Sebahat YILMAZ AĞLADIOĞLU

Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması

Baran GENCER, Engin Bilge ÖZGÜRHAN, Tuğba KURT, İSMAİL ERŞAN, SEDAT ARIKAN, Selçuk KARA, Mediha GÜLEN COŞAR, Ercüment BOZKURT

Bone destruction caused by orbital pseudotumor

Yasemin Işık BALCI, Funda AKPINAR, Ali KOÇYİĞİT, Aziz POLAT, AHMET ERGİN, Nagihan YALÇIN

B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?

FATİH MEHMET AZIK, YAŞAR TOPAL, Tansel Erdem AZIK

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde alkol ve sigara bağımlılığı taraması

Hüseyin ALAÇAM, Ali KORKMAZ, Muharrem EFE, Ceyhan ŞENGÜL BALCI, Cem ŞENGÜL

Ovaryan kistik kitle ile karıştırılan, ancak tanısı laparotomi ile konulabilen abdominoplasti sonrası görülen geç bir komplikasyon: Seroma

Vedat UĞUREL, Mehmet Musa ASLAN

Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri

Emine ÖZDEMİR, Yasemin IŞIK BALCI, Aziz POLAT, Funda AKPINAR

Çocuk hastada posterior tibial arter psödoanevrizması

BURAK CAN DEPBOYLU, Nurşin KÜLCÜ, Neşat ÇULLU

Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları

Kevser ÖZDEMİR, Hüseyin TURGUT, ASİYE UĞRAŞ DİKMEN, Ahmet BACANLI, Ferzan GONCU

İntestinal mikrobiyota transplantasyonu; neden, kime, nasıl?

Sıdıka Songül YALÇIN, Merve Çiçek KANATLI