Ovaryan kistik kitle ile karıştırılan, ancak tanısı laparotomi ile konulabilen abdominoplasti sonrası görülen geç bir komplikasyon: Seroma

Abdominoplasti, daha çok kadınlar tarafından estetik kaygılarla tercih edilen elektif bir cerrahi müdahaledir. Bu operasyon sonrası bir çok komplikasyon tariflense de, seroma oluşumu doğal bir iyileşme süreci olarak kabul edilebilecek kadar sık görülen minör bir komplikasyondur. Bu vaka takdiminde, 40 yaşında bir kadın hastada transvajinal ultrasonografide sol adneksiyal alanda kistik kitle ve komşuluğunda bu kitle ile süperpoze olan kistik-solid oluşum saptanarak, görüntüleme yöntemleri ile tanı konulamayan ancak laparotomi ile tespit edilen bir seroma vakası literatür eşliğinde tartışılmıştır.

A late complication of abdominoplasty, confused with an ovarian cystic mass, that can only be diagnosed at laparotomy: A Seroma

Abdominoplasty is an elective surgical procedure which is mostly preferred by women with aesthetical reasons. A lot of postoperative complications are observed after this procedure. Seroma formation is the most common complication and is even regarded as a natural process of healing after the surgery. At this case report, we discuss a case of seroma which presented as a left adnexial cystic mass and another cystic mass unable to be discerned with imaging modalities but only to be diagnosed at laparotomy in a 40 year-old woman.

Kaynakça

The ASAPS 2013 Statistics on Cosmetic Surgery National Data Bank Aesthet Surg J 2013 Erişim tarihi:16.06.2014 Ulaşılabileceği adres: http://www. surgery.org/sites/default/files/2013-top5_0.pdf

Matarasso A, Swift RW, Rankin M. Abdominoplasty and abdominal contour surgery: a national plastic surgery survey. Plast Reconstr Surg 2006;117:1797- 1808.

Baroudi R, Ferreira CA. Seroma: how to avoid it and how to treat it. Aesthet Surg J 1998;18:439-441.

Chaouat M, Levan P, Lalanne B, Buisson T, Nicolau P, Mimoun M. Abdominal dermolipectomies: early postoperative complications and long-term unfavorable results. Plast Reconstr Surg 2000;106:1614-1618. 5. Andrades P, Prado A. Composition of postabdominoplasty seroma. Aesthetic Plast Surg 2007;31:514-518.

Skillman JM, Venus MR, Nightingale P, Titley OG, Park A. Ligating perforators in abdominoplasty reduces the risk of seroma. Aesthetic Plast Surg 2014;38:446-450.

Di Martino M, Nahas FX, Barbosa MV et al. Seroma in lipoabdominoplasty and abdominoplasty: a comparative study using ultrasound. Plast Reconstr Surg 2010;126:1742-1751.

Kim J, Stevenson TR. Abdominoplasty, liposuction of the flanks, and obesity: analyzing risk factors for seroma formation. Plast Reconstr Surg 2006;117:773- 779. D, Edirne Roje Z, Roje Z, Karanovic N, Utrobici? I. Abdominoplasty complications: a comprehensive approach for the treatment of chronic seroma with pseudobursa. Aesthetic Plast Surg 2006;30:611-615.

Caulfield RH, Maleki-Tabrizi A, Khan F, Ramakrishnan V. A large encapsulated seroma presenting as a mass 5 years post paraumbilical hernia repair. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009;62:105-107.

Benito-Ruiz J, de Cabo F. Ultrasonography: a useful tool for plastic surgeons. Aesthetic Plast Surg 2014;38:561-571.

Spencer JA, Gore RM. The adnexal incidentaloma: a practical approach to management. Cancer Imaging 2011;11:11:48-51.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

2.3b 327

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili bilgi ve görüşleri

AHMET ERGİN, SÜLEYMAN UTKU UZUN, Ali İhsan BOZKURT

Çocuk hastada posterior tibial arter psödoanevrizması

BURAK CAN DEPBOYLU, Nurşin KÜLCÜ, Neşat ÇULLU

Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması

Baran GENCER, Engin Bilge ÖZGÜRHAN, Tuğba KURT, İSMAİL ERŞAN, SEDAT ARIKAN, Selçuk KARA, Mediha GÜLEN COŞAR, Ercüment BOZKURT

Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Pınar BOL, Gülnur GÜL, AHMET EMİN ERBAYCU

Ovaryan kistik kitle ile karıştırılan, ancak tanısı laparotomi ile konulabilen abdominoplasti sonrası görülen geç bir komplikasyon: Seroma

Vedat UĞUREL, Mehmet Musa ASLAN

Hipotalamik hamartom: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları

FURKAN UFUK, Ali KOÇYİĞİT, DUYGU HEREK, Kadir AĞLADIOĞLU, Sebahat YILMAZ AĞLADIOĞLU

Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları

Kevser ÖZDEMİR, Hüseyin TURGUT, ASİYE UĞRAŞ DİKMEN, Ahmet BACANLI, Ferzan GONCU

Kardiyoversiyon ve defibrilasyon

Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Doğu İsmail KILIÇ, Bekir Serhat YILDIZ

İntestinal mikrobiyota transplantasyonu; neden, kime, nasıl?

Sıdıka Songül YALÇIN, Merve Çiçek KANATLI

Liken planus ile karışan ekstragenital hiperkeratotik liken sklerozus

Okan KIZILYEL, ÖMER FARUK ELMAS, HANDAN BİLEN, Necmettin AKDENİZ, Mahmut Sami METİN