Can systemic hypothermia induced during cardiopulmonary bypass protect the brain of patients undergoing carotid endarterectomy?

Karotis arter stenozu (KAS) bulunan koroner arter hastalarında (KAH) öncelikle hangi hastalığın tedavi edileceği ve cerrahi girişimin ne zaman olması gerektiği konusu tartışmalıdır. Koroner baypas cerrahisi uygulanacak hastalarda karotis arter hastalığı varsa serebrovasküler olay gelişme riski yüksek kabul edilir. Karotis arter cerrahisi yapılacak hastalarda ciddi koroner lezyonlar varsa işlem sırasında miyokard enfarktüsü gelişme riski fazladır. Bu nedenlerle bu iki hastalık aynı operasyonda tedavi edilmektedir. Bu hastalarda hangi cerrahi stratejinin uygulanacağı mortalite ve morbiditeyi azaltmada esastır. Biz 3 olguda hafif sistemik hipotermi ve kardiyopulmoner baypas altında karotis endarterektomi (KEA) + koroner arter baypas (CABG) uyguladık. Herhangi bir nörolojik komplikasyonla karşılaşmadık

Karotis endarterektomi yapılan hastalarda kardiyopulmoner baypas ile oluşturulan sistemik hipotermi serebral korumaya yardımcı olabilir mi?

In the cases of coronary artery disease (CAD) concomitant with carotid artery stenosis (CAS), what to manage first is still a controversial subject. Patients with CAS who will undergo coronary artery bypass grafting are considered to be under a high risk of cerebrovascular accidents. On the other hand, patients with CAD who will undergo surgery for CAS are under a high risk of having myocardial infarction during the procedure especially when they have serious coronary artery lesions. That is why it is better to treat both diseases in the same surgery. In such surgeries the cornerstone is to find the best strategy that can reduce both morbidity and mortality. Carotid endareterctomy (CEA) and coronary artery bypass grafting (CABG) were performed in the same session on 3 cases of CAD and CAS who were operated under systemic hypothermia and cardiopulmonary bypass. There were no neurological complications

Kaynakça

Köksal C, Sarıkaya S, Özcan V, Zengin M. Vascular Surgery Concomittant To The Coronary Revascularization. Cerrahpaşa J Med 2003; 34: 127- 131.

Aydin E, Ozen Y, Sarikaya S, Yukseltan I. Simultaneous coronary artery bypass grafting and carotid endarterectomy can be performed with low mortality rates. Cardiovasc J Afr. 2014;25(3):130-133.

Gopaldas RR, Chu D, Dao TK, Huh J, LeMaire SA, Lin P, et al. Staged versus synchronous carotid endarterectomy and coronary artery bypass grafting: analysis of 10-year nationwide outcomes. Ann Thorac Surg 2011; 91: 1323-1329.

Bozoğlan O, Meşe B, Erdem K. Koroner ve Karotis Arter Hastalığında Kombine Cerrahi Tedavi. Abant Med J 2012;1(3):107-110.

Engleman DT, Cohn LH, Rizo RJ. Incidence of predictors of TIAs and strokes following coronary artery bypass grafting: report and collective review. Heart Surg Forum. 1999; 2: 242-245.

Eren E, Balkanay M, Toker ME, et al. Simultaneous carotid endarterectomy and coronary revascularization using moderate hypothermia in patients with bilateral carotid disease and coronary artery disease. Turk Gogus Kalp Dama 2007;15: 192-196.

Erdoğan M, Uygur F, Meşe B, et al. The results of simultaneous approach for combined carotid and coronary artery diseases. Turkish J Vasc Surg 2005; 14: 1-6.

Borger MA, Fremes SE, Weisel RD, et al. Coronary bypass and carotid endarterectomy: Does a combined approach increase risk? A metaanalysis. Ann Thorac Surg 1999;68: 14-20.

Kresowik TF, Bratzler D, Karp HR, et al. Multistate utilizution, processes, and outcomes of carotid endarterectomy. J Vasc Surg 2001;33: 227-234.

Yıldırım T, Akgün S, Sur H, Kınıkoğlu H, Bilgin F, Arsan S. Short-term results of simultaneous carotid endarterectomy and myocardial revascularization. Turk Gogus Kalp Dama 2004;12: 156-160.

Khaitan L, Sutter FP, Goldman SM, et al. Simultaneous ca-rotid endarterectomy and coronary revascularization. Ann Thorac Surg 2000;69: 421-424.

Birdi I, Bashar Izzat M, Bryan JA. Normothermic techniques during open heart operation. Ann Thorac Surg 1996;6: 1573-1580.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 235

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi

Nilgün ALTUNTAŞ, Diyar Taşçı ÇELEBİ, Mesut KOÇAK, Nesibe ANDIRAN

A rare cause of acute abdomen: Spontaneous intraperitoneal hydatid cyst rupture

MURAT ÖZBAN, Onur BİRSEN, Halil ERBİŞ, Sinan SAYIR, Göksel SAROHAN, Tufan ERSÖZ, Çağatay AYDIN, BURHAN KABAY

Infected mullerian adenosarcoma: Report of a case and review of the literature

Banuhan ŞAHİN, Aysun KARABULUT, Nevzat KARABULUT, Mehmet GÜNDOĞAN, Metin AKBULUT

Esansiyel hipertansiyonlu olgularda CHGA geni promotor bölge polimorfizmlerinin araştırılması

Metin ESER, Musa ŞANLIALP, Emre TEPELİ, Lale Şatıroğlu TUFAN, Havane Asuman KAFTAN, Cavidan Nur SEMERCİ

Metabolic risk factors in children with urolithiasis: Single centre experience in southwest Turkey

SELÇUK YÜKSEL, Hazal Tancer ELÇİ, Ali KOÇYİĞİT, Melis DENİZ, Tülay BECERİR, Havva EVRENGÜL

Computed tomography angiography imaging of the ductus arteriosus aneurysm in a neonate

Kadir AĞLADIOĞLU, Dolunay GÜRSES, Hacer ERGİN, Mustafa DOĞAN, Bilgin EMRECAN

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi

AYŞE ERDOĞAN YILDIRIM, Ali İhsan BOZKURT, AHMET ERGİN, Sinem TOPALOĞLU, Arife AYDIN, ASLIHAN ARSLAN KARTAL, Aylin AVCI, Beyzanur KURTCEPHE, Fahri ER, İsmail ÇEVİK, Kıymet KARAGÖZ, Muzaffer KAHYAOĞLU

Organize pnömoniyi taklit eden pulmoner invaziv müsinöz adenokarsinom

ERHAN UĞURLU, Neşe DURSUNOĞLU, SERKAN DEĞİRMENCİOĞLU, Burcu TAŞKÖYLÜ YAPAR, FERDA BİR, Zahide ALAÇAM, Fatma EVYAPAN

Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu

Havva EVRENGÜL, Pelin ERTAN, AYDIN ŞENCAN, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ

Multiple central nervous system tumors, neurofibromatosis type 2

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Çağdaş ERDOĞAN, Attila OĞUZHANOĞLU