B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?

Vitamin B12 ve folik asit eksiklikleri birbirinden morfolojik olarak ayırt edilemeyen megaloblastik anemiye yol açtığı gibi, iç içe geçmiş benzer nöropatolojik mekanizmalarla nöropsikiyatrik sendromlara yol açabilir. Vitamin B12 ve folik asit tüm yaş gruplarında santral sinir sistemi fonksiyonlarında vazgeçilemez rollere sahiptir. Vitamin B12 eksikliği malnütrisyonu olan çocuklarda veya katı vejeteryan olan annelerin çocuklarında görülür. Hematolojik ve nörolojik bulguları olan pernisiyöz anemili annelerin çocuklarında da görülebilir. Folik asit eksikliği diyetteki eksiklik veya emilim bozukluğu sonucu ortaya çıkabilir. Megaloblastik anemi; çocuklarda en sık 6 ay ile 2 yaş arası beklenir, 5 yaşından sonra ise nadiren gelişir. Beş yaşından sonra megaloblastik anemi gelişen çocukların çoğunda kronik ishal, malabsorbsiyon sendromu veya cerrahi olarak bağırsak operasyonu öyküsü bulunur. Bu makalede özellikle üstünde durulacak olan vitamin B12 eksikliği ya da folik asit eksikliği olan olgularda megaloblastik anemi olmadan nörolojik bulguların görülebileceğidir. Anemi veya hematolojik bulgular olmadan gelişen nörolojik semptomlar daha şiddetlidir. Hematolojik bulgular ile nörolojik bulgular arasında ters korelasyon olduğu bildirilmiştir. Biri ne kadar ağır ise diğeri o kadar hafif şiddette olabilmektedir. Önceki bilgilerimize göre, vitamin B12 eksikliğinde B12 vitamini verilmeden, sadece folik asidin verilmesi anemiyi ve makrositozu düzeltir, ancak nörolojik bozuklukların tanı ve tedavisini geciktirir. Ancak son yıllarda bazı yazarlar, vitamin B12 eksik iken folik asit verilmesinin nörolojik sistem için toksik olduğunu öne sürmüş, olayın ayrı bir boyutuna dikkat çekmişlerdir.

Do neurological disorders occur without hematological findings in vitamin B12 and/ or folic acid deficiency?

Vitamin B12 and folic acid deficiency lead to morphologically indistinguishable megaloblastic anemia and also may cause neuro-psychiatric syndromes by similar neuropathological mechanisms. Vitamin B12 and folic acid has indispensable roles in the structure of the central nervous system in all age groups. Vitamin B12 deficiency is seen in children with malnutrition, in children of mothers who are strict vegetarians or with pernicious anemia. Folic acid deficiency can occur as a result of malabsorption or dietary deficiency. Megaloblastic anemia; most common in children between the ages of 6 months and 2 years, and is expected to develop rarely after the age of 5. Majority of school children with megaloblastic anemia has a history of chronic diarrhea, intestinal malabsorption syndrome or surgical operation. This article will focus specifically on the fact that vitamin B12 deficiency or folic acid deficiency can cause neurological signs without megaloblastic anemia. Another reality is that if there is no anemia or hematologic findings, neurological signs are more severe. Neurological signs are inversely correlated with hematologic findings. The more severe the one is, the milder the other one can be. According to previous knowledge, folic acid without vitamin B12 only corrects hematological findings, but folic acid treatment will delay the diagnosis and treatment of neurological disorders with vitamin B12 deficiency. However, in recent years, the administration of folic acid is reported to be toxic for the neurological system in the situation of vitamin B12 deficiency, suggesting that the authors have drawn attention to another dimension of the event.

Kaynakça

Russell JSR, Batten FE, Collier J. Subacute combined degeneration of the spinal cord. Brain 1900;23:39-110.

Kinnier Wilson SA. Neurology. London: Arnold, 1941:1339-1358.

Durga J, van Boxtel MPJ, Schouten EG, Bots ML, Kok FJ, Verhoef P. Folate and the methylenetetrahydrofolate reductase 677C-T mutation correlate with cognitive performance. Neurobiol Aging 2006;27:334-343.

Reynolds EH. Benefits and risks of folic acid to the nervous system. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:567-571.

Shorvon SD, Carney MWP, Chanarin I, Reynolds EH. The neuropsychiatry of megaloblastic anaemia. Br Med J 1980;281:1036-1038.

Reynolds EH. Interrelationships between the neurology of folate and vitamin B12, deficiency. In: Botez MI, Reynolds EH, eds. Folic acid in neurology, psychiatry and internal medicine. New York: Raven Press, 1979;501-515.

Lindenbaum J, Healton EB, Savage DG, et al. Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anaemia or macrocytosis. N Engl J Med 1988;318:1720-1728.

Stabler SP: Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med 2013;368:149-160.

Rannelli l, Watterson R, Pandya R, Leung AA. Vitamin B12 deficiency with combined hematological and neuropsychiatric derangements: a case report. J Med Case Rep 2014;8:277.

Healton EB, Savage DG, Brust JC, Garrett TJ, Lindenbaum J. Neurologic aspects of cobalamin deficiency. Medicine 1991;70:229-245.

Lindenbaum J, Rosenberg IH, Wilson PWF, Stabler SP, Allen RH. Prevalence of cobalamin deficiency in the Framingham elderly population. Am J Clin Nutr 1994;60:2-11.

Pincus J. Folic acid deficiency: a cause of subacute combined degeneration. In: Botez MI, Reynolds EH, eds. Folic acid in neurology, psychiatry and internal medicine. New York: Raven Press, 1979:427-433.

Botez MI, Peyronnard JM, Charron L. Polyneuropathies responsive to folic acid therapy. In: Botez MI, Reynolds EH, eds. Folic acid in neurology, psychiatry and internal medicine. New York, Raven Press, 1979:401-412.

Shorvon SD, Reynolds EH. Folate deficiency and peripheral neuropathy. In: Botez MI, Reynolds EH, eds. Folic acid in neurology, psychiatry and internal medicine. New York, Raven Press, 1979:413-421.

Ogier de Baulny H, Gerard M, Saudubray JM, Zittoun J. Remethylation defects: guidelines for clinical diagnosis and treatment. Eur J Pediatr 1998;157 (SuppI 2):577- 583.

Solomon LR. Disorders of cobalamin (vitamin B12) metabolism: emerging concepts in pathophysiology, diagnosis, and treatment. Blood Rev 2007;21:113-130.

Savage DG, Lindenbaum J. Neurological complications of acquired cobalamin deficiency: clinical aspects Baillieres Clin Haematol 1996;8:657-678.

Watkins D, Whitehead VM, Rosenblatt DS. Megaloblastic anemia. In: Orkin S, Nathan D, Ginsburg D, Look AT, Fisher DE, Lux SE, eds. Nathan and Oski's hematology of infancy and childhood. 7th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2009;467-520.

Reynolds E. Vitamin B12, folic acid, and the nervous system. Lancet Neurol 2006;5:949-960.

Evim MS, Erdöl Ş, Özdemir Ö, et al. Long-term outcome in children with nutritional vitamin B12 deficiency. Turk J Hematol 2011;28:286-293.

Chalouhi C, Faesch S, Anthoine-Milhomme MC, Fulla Y, Dulac D, Chéron G. Neurological consequences of vitamin B12 deficiency and its treatment. Pediatr Emerg Care 2008;24:538-541.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

329 74

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hipotalamik hamartom: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları

FURKAN UFUK, Ali KOÇYİĞİT, DUYGU HEREK, Kadir AĞLADIOĞLU, Sebahat YILMAZ AĞLADIOĞLU

Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması

Baran GENCER, Engin Bilge ÖZGÜRHAN, Tuğba KURT, İSMAİL ERŞAN, SEDAT ARIKAN, Selçuk KARA, Mediha GÜLEN COŞAR, Ercüment BOZKURT

Ovaryan kistik kitle ile karıştırılan, ancak tanısı laparotomi ile konulabilen abdominoplasti sonrası görülen geç bir komplikasyon: Seroma

Vedat UĞUREL, Mehmet Musa ASLAN

Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları

Kevser ÖZDEMİR, Hüseyin TURGUT, ASİYE UĞRAŞ DİKMEN, Ahmet BACANLI, Ferzan GONCU

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili bilgi ve görüşleri

AHMET ERGİN, SÜLEYMAN UTKU UZUN, Ali İhsan BOZKURT

B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?

FATİH MEHMET AZIK, YAŞAR TOPAL, Tansel Erdem AZIK

Bone destruction caused by orbital pseudotumor

Yasemin Işık BALCI, Funda AKPINAR, Ali KOÇYİĞİT, Aziz POLAT, AHMET ERGİN, Nagihan YALÇIN

Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri

Emine ÖZDEMİR, Yasemin IŞIK BALCI, Aziz POLAT, Funda AKPINAR

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde alkol ve sigara bağımlılığı taraması

Hüseyin ALAÇAM, Ali KORKMAZ, Muharrem EFE, Ceyhan ŞENGÜL BALCI, Cem ŞENGÜL

Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Pınar BOL, Gülnur GÜL, AHMET EMİN ERBAYCU