Prof. Kâmil Karamanoğlu'nun (1920-1976) Botanik Gezileri ve Bitki Koleksiyonu

Prof.Dr. Kâmil Karamano ğlu (1920-1976), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde, 1965'ten itibaren Farmasötik Botanik Kürsüsünü yönetmiş ve 1966'da aynı fakültenin dekanlığına atanmış bir öğretim üyesidir. Bu dalda ders vermiş ve dersin kitabını yazmıştır. Araştırma olarak, Türkiye florası ile ilgilenmiş, Anadolu'da gezmiş ve bitki örnekleri toplamıştır. Flora of Turkey (1965-2000) içinde, onun 239 örneğine rastladık. Örneklerinin 16'sı tipörnek durumundadır. 2'sinde toplayıcı kendisidir. 10'u P.H.Davis ile birlikte, 3'ü P.H.Davis ve A.Attila ile birlikte, 1'i H.Birand ile birlikte toplanmıştır. Tipörnek toplayıcısı kendisi olmamakla beraber, 3 tür, niteleyicilerinde onun adını taşır. Karamano ğlu Türkiye’nin 61 ilinden bitki örneği toplamış ve toplamalarını 1942 ile 1970 yılları arasında yapmıştır. Örnekleri şu herbaryumlarda yer almıştır: AEF, ANK, E, GOET, ISTE, ISTF, K ve Hb.Hub.-Mor. ANK'da kayıtlara geçirilmiş örneklerinin sayısı 1897’dir. Kayıtlara henüz geçmemiş birçok örne ği de vardır. 

The botanical expeditions of Prof. Kâmil Karamano ğlu (1920-1976) and his plant collection

Prof. Dr. Kâmil Karamanoğlu (1920-1976) was head of the Department of Pharmaceutical Botany at the Faculty of Pharmacy of Ankara University from 1965 on. He has been appointed dean of the same faculty in 1966. He lectured and wrote a textbook on Pharmaceutical Botany. As a researcher, he was interested in the Turkish flora. He travelled through Anatolia and collected plant specimens. The Flora of Turkey (1965-2000) cites 239 specimens of him. 16 of them are type specimens. He is the collector of two of them, while he is co-collector in the others. Three species bear his name as epithet. He has gathered from 61 provinces between 1942 and 1970. He has specimens in AEF, ANK, E, GOET, ISTE, ISTF, K and Hb.Hub.-Mor. His collection in ANK counts 1897 registered specimens, where many others remain yet unregistered. 

___

 • • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1975 Yıllığı.
 • • Bilger, K. 1955. Vergleichend anatomische Untersuchungen über die Wurzeln einiger in der Umgebung von Ankara vorkommender Steppenpflanzen, Comm.Fac.Sci.Univ.Ankara, Sér.C, 4(2):42-70.
 • • Birand, H. 1952. Türkiye Bitkileri, Ankara Üniv. Fen Fak.Yayınları, Um.58, Botanik 1, Ankara.
 • • Chaudhri, M.N., Vegter,I.H., De Wal,C.M. 1972. Index Herbariorum, Part II(3): Collectors, Regnum Vegetabile vol. 86, Utrecht, s.342.
 • • Cullen, J. 1967. Botanical collections since 1888, in P.H.Davis (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol.2, Edinburgh, s.7.
 • • Davis, P.H. 1955. Turkish Itineraries, Notes R.B.G.Edinburgh 22(1):1-7.
 • • Davis, P.H.(ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol.1-9, Edinburgh.
 • • Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (eds.). 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol.10, First Supplement, Edinburgh.
 • • Demiriz, H. 1993. An Annotated Bibliography of Turkish Flora and Vegetation, TÜBİTAK, Temel Bilimler Araştırma Grubu, Ankara, s.64 ve s.263-265.
 • • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. (eds.). 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol.11, Second Supplement, Edinburgh.
 • • Karamanoğlu, K. 1972. Türkiye'de do ğal olarak yetişen Lilium (zambak) türleri, Ankara Ecz.Fak.Mec. 2:31-36.
 • • Körüklü, S.T.’nin 15 Kasım 2005 tarihli mektubu.
 • • Sezik, E. 1991. Prof.Dr. Kâmil Karamano ğlu (Türkiye florasının tanınmasına katkıda bulunan Türk araştırıcılar, K.H.Başer (ed.), Prof.Dr. Asuman Baytop Onuruna Bilimsel Toplantı, Eskişehir 15 Mayıs 1991, Bildiriler, s.66-67.
 • • Vegter, I.H. 1988. Index Herbariorum, Part II(7): Collectors, Regnum Vegetabile vol. 117, Utrecht, s.1112.
 • Teşekkür: Prof. Dr. Karamano ğlu’nun özgeçmişi hakkında beni bilgilendiren Prof. Dr.
 • Bilge Şener, Prof. Dr. Maksut Coşkun ve Sayın Murat Karamano ğlu’na, Prof. Dr.
 • Osman Tosun hakkında bana bilgi temin eden Ecz. Halil Tekiner ve Prof. Dr.
 • Cemalettin Çiftçi’ye, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu’ndaki K. Karamano ğlu örnekleri hakkında bana bilgi ileten Uzm. Tu ğrul Körüklü’ye çok teşekkür ederim