İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün 2016-2020 Yılları Faaliyet Raporu

Öz Bu faaliyet raporunda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün 2016-2020 yılları arasındaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ele alınmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında lisans ve lisansüstü ders programlarına yer verilmiş; bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırlanan lisansüstü tezler hakkında bilgi verilmiştir. Bilim Tarihi Bölümü tarafından düzenlenen sergi ve sempozyum ile bölüm davetlisi olarak gelen bilim insanlarının verdikleri konferansların yanısıra bölüm öğrencilerinin düzenledikleri kongrelere de yer verilmiştir. Ayrıca Bilim Tarihi Bölümü’nün ilk ve tek süreli yayını olan Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisi tanıtılarak, 2016-2020 yılları arasında çıkan sayılarında yer alan makalelerin başlıkları listelenmiştir. Raporun sonunda ise, bölüm mensuplarının yayın listeleri ile yurt içi ve yurt dışı toplantılarda sundukları bildiriler listelenmiştir.

2016–2020 Activity Report of the Department of the History of Science, Faculty of Letters, Istanbul University

Kaynakça

Bir, Atilla. “Bilimsel aletlerin Doğu ile Batı arasındaki yolculuğu.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21, 2 (2020): 423-426.

Brown, Neil. “XXXVth Scientific Instrument Symposium.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 18, 2 (2017): 104-115.

Brown, Neil, Silke Ackermann ve Feza Günergun (editörler). Scientific Instruments between East and West.Leiden-Boston: Brill, 2019.

Çetinkaya, Nur Banu. “Bilginin İzinde: İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar (İstanbul, 26 Eylül–26 Aralık 2016).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 18, 2 (2017): 116-118.

Esatoğlu, Elif Çınar. “İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde Konferans: Periyodik Çizelgenin 150 Yıllık Öyküsü.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 21, 1 (2020): 219-223.

Günergun, Feza (editör). Pursuing Knowledge, Scientific Instruments, Manuscripts and Prints from Istanbul University Collections/Bilginin İzinde-İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar. İstanbul, 2016.

Günergun, Feza (Bilim Tarihi Bölümü adına). “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü 2018-2019 Seminer, Konferans, Ziyaret ve Buluşmaları.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20, 2 (2019): 171-179.

Özdemir, Solmaz Ceren. “II. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Öğrenci Kongresi.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 18, 1 (2016): 98-99.

Özdemir, Solmaz Ceren. “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü III. Öğrenci Kongresi.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 18, 2 (2017): 118-121.

[Polat] Danışan, Gaye. “35. Uluslararası Bilim Aletleri Sempozyumu: Doğu ile Batı Arasında Bilim Aletleri (İstanbul, 26-30 Eylül 2016).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 18, 2 (2017): 93-97.

Sanıyar, Ahmet, Burcu Buyurman ve Elif Çınar Esatoğlu. “İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü V. Öğrenci Kongresi.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20, 2 (2019): 181-184.

Shea, William R. “Feza Günergun (ed.), Pursuing Knowledge. Istanbul, 2016, pp.149.” Archives Internationales d’Histoire des Sciences 66, 176 (2016): 28-50.

https://avesis.istanbul.edu.tr/atilla.polat. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/bariscan.ersoz. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/danpolat. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/gayesah. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/gunerfez. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/kaanata. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/kaan.ucsu. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/makbas. Erişim 4 Nisan 2021.

https://avesis.istanbul.edu.tr/sevtapk. Erişim 4 Nisan 2021.

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Erişim: 08.12.2020. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180306-11.htm.

Kaynak Göster

Chicago Erginöz, G . "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün 2016-2020 Yılları Faaliyet Raporu". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 22 (2021 ): 395-445