Cihan Güneş, 19. Yüzyılda Karadeniz Ticareti: Kurumlar ve Organizasyonlar,

Osmanlı Devleti’nde rakamları tam olarak bilinemese bile her dönem ulus- lararası ticaretin varlığı bilinmekle birlikte iç pazarların büyüklüğü dış ticareti gölgede bırakmıştır. Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda kurumsal temellerinin modernleşmesiyle birlikte dış ticaret giderek ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Şevket Pamuk’un 19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti kitabında derlediği dış ticaret istatistiklerine göre 1830-1914 yılları arasında dış ticaret hacmi 7,5 kat artmıştır. Osmanlı Devleti’nin dış ticaretinin gelişme gösterdiği bu döneme bölgesel açıdan bakıldığında dikkat çeken en önemli bölgelerden biri Karadeniz kıyısıdır. Doğal olarak da Osmanlı Devleti’nin Karadeniz bölgesinde oluşan dış ticaret konusu literatürde çok defa çalışılmıştır. Cihan Güneş tarafından yazılan ve Mart 2021 yılında yayımlanan 19. Yüzyılda Karadeniz Ticareti: Kurumlar ve Organizasyonlar isimli kitabın en önemli özelliği ise bu literatüre yeni bir çerçeve sunmasıdır. Bu tanıtım yazısında çalışmanın literatüre katkısı anlatılmaya çalışılacaktır.