Suriye anayasalarında tartışmalı konulardan biri olarak din

Din, Suriye anayasalarının yazımı sırasında tartışılan konulardan biriydi ve biri dinin rolünü ve anayasadaki yerini güçlendirmek isteyen, diğeri ise anayasada belirli bir dine ayrı bir yer vermeyi reddeden iki akım vardı, çünkü onlara göre bu, vatandaşlar arasında eşitliği, özellikle de içtihadı düşünmeyi engelliyor. İslami bir yasama kaynağı veya Cumhurbaşkanı için belirli bir dinin şartıdır. Tüm bu taraflar arasında uzlaşmaya ve uzlaşmaya dayalı bir çözüme ulaşmak için tartışmaya gidiliyordu ve 2011'den sonra ve Suriye'nin son dönemde yaşadıklarının bir sonucu olarak, yeni bir anayasa yazma girişimi olduğu için anayasal tartışmalar geri döndü ve tartışma bu ve diğer konulara dönecek. Vatandaşlık ilkesini görmezden gelmenin yanı sıra, aynı halkın diğer gruplarının kaygılarını görmezden gelmek pahasına da olsa, grupları tatmin etme girişimlerinin yanı sıra, özünde ve içerikte çelişen anayasal metinleri birçok tarafı tatmin edecek şekilde benimseme ve tamamen muhalif anayasal metinleri benimseyerek içeriklerinden bazı anayasal metinleri boşaltma korkusu vardır. Bağlılık ve dini inanç temelinde vatandaşlar arasındaki ayrım sırasında.

Religion as one of the controversial issues in the Syrian constitutions

Religion was one of the controversial issues that were debated during the writing of Syrian constitutions, and there were two trends, one of which wanted to reinforce the role of religion and its status in the constitution, and the another trend that refused to give a distinctive status to a specific religion in the constitution, because in their opinion this prevents equality between citizens, especially the issue of considering Islamic “Fiqh” is a source of legislation, or the requirement that the President of the Republic be of a specific religion. In the past, discussion was used to reach a compromise between all of these parties, after 2011, as a result of what Syria is experiencing in the recent period, the constitutional debate has returned, because there are attempts to write a new constitution, it is expected that the controversy will return in other issues also. There are fears of adopting contradictory constitutional texts, in essence and content, to satisfy many opponents, and emptying some constitutional texts from their contents by adopting constitutional texts that contradict them completely, in addition to attempts to satisfy groups, even by ignoring the concerns of other groups of the same people, and ignore the principle of citizenship by differentiating between citizens on the basis of affiliation and religious belief.

___

  • Al-Habbal, Jinan S ”Institutions, Sectarian Populism, and the Production of Docile Subjects.“ In The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon, co-authored by Bassel F. Salloukh, Rabie Barakat, Jinan S. al-Habbal, Lara W. Khattab, and Shoghig Mikaelian, 32-51. London: Pluto Press, 2015.
  • - Andrea Pacini: Christian communities in the Arab Middle East: the challenge of the future, Oxford University Press, 2004,
  • Hamoudi, Haidar Ala, Negotiating in Civil Conflict: Constitutional Construction and Imperfect Bargaining in Iraq. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2014.