Kitap Değerlendirmesi: Cezayir Siyaseti: İç Sorunlar ve Uluslararası İlişkiler (Ed. Yahia H. Zoubir)

Cezayirli Profesör Yahia H. Zoubir editörlüğünde Cezayir siyasetini, diplomasisini ve sorunlarını anlamak için farklı konuları ele alan makalelerden oluşan bu kitap, Cezayir’in ekonomisinden toplumsal problemlerine, ordu-siyaset ilişkisinden kalıplaşmış siyasal sistemine ve küresel aktörlerle ilişkisinden bölgesel krizlerdeki pozisyonuna kadar geniş yelpazeli bir çerçeveyi okuyucuya sunmaktadır.

Book Review: The Politics of Algeria: Domestic Issues and International Relations (Ed. Yahia H. Zoubir)

Edited by the Algerian Professor Yahia H. Zoubir, this book, which consists of articles on different topics to understand Algerian politics, diplomacy, and problems, covers a wide-ranging framework from Algeria's economy to its social problems, from the military-politics relationship to its stereotypical political system, from its relations with global actors to its position in regional crises. presents to the reader.

___

  • The Politics of Algeria: Domestic Issues and International Relations Edited by Yahia H. Zoubir, New York, Routledge, 2020, ISBN: 978-1-138-33096-2, 314 pages, $27.99.