İplik Baskılı Tasarım Uygulaması

Tekstil yüzeylerinin renklendirilmesinde yüzyıllardır boyama ve baskı yöntemleri kullanılmaktadır. Boyama yöntemi, belirli bir alan sınırı olmaksızın yüzeyin bir boyarmadde ile boyanması işlemi esasına dayanmakta iken baskı yönteminde ise yüzey üzerinde belirlenmiş bir alanda sınırlı bir renklendirme işlemi yapılmaktadır. Tekstil endüstrisinde tops, iplik, kumaş veya hazır giysi olarak baskı işlemi yapılabilmektedir. Mevcutta uygulanan tüm baskı yöntemleri son kullanım yeri olarak çoğunlukla kıyafet uygulamasına yönelik tasarımlardır. Bu çalışmada ise sektörde uygulanan iplik baskı işleminden farklı olarak, iplik baskı görünümlü tekstil tasarımlarının yapılmasına olanak veren farklı bir uygulama biçimi gösterilmektedir. Çalışmada, uygulanacak yöntemin baskı efektini iplikler üzerinde yüksek netlikte gösterebilmesi için, öncelikle baskı işlemi uygulanacak doku tipi seçimi üzerinde durulmuştur. Sonraki aşamada ise seçilen tekstil yüzeyi üzerinde hangi baskı yönteminin uygulanabileceği gösterilmiştir. Uygun doku tipi ve baskı yönteminin seçilmesi sonrası iplik baskı görünümlü tasarım elde etme süreci aşamalı olarak gösterilmiş ve tüm aşamalar sonrası elde edilen ürün görselleri paylaşılmıştır.

A Design Application With Yarn Printing

Dyeing and printing methods have been applied for centuries in the coloring of textile surfaces. Dyeing method is to dyeing of surface with a colorant without any border of an area, but printing method is applied coloring in a bordered area with limited sizes. Printing process can be applied as tops, yarn, fabric or garment in textile industry. All current printing applications are designs which are mostly for garment applications as using area. In this study, althought it is different from current yarn printing processes in textile sector , this new application method provides to make textile designs which looks like a yarn printing. To showing of printing effect on yarns with high quality of printing method, choosing of weaving type that will be printed on has been focused on firstly. In the next stage, it has showed which printing method can be applied on textile surface that is choose. After choosing suitable weaving type and printing method, getting design process that looks like a yarn printing have been showed step by step. At the end of all stages, design photograps that have been gotten from this study have been shared.

Kaynakça

Aniş, P. (1998). Tekstil Ön Terbiyesi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.

İmer, Z. (1997). Dokuma Tekniği I. Ankara: Cem Web Ofset Ltd. Şti.

Jogindra Industries (2020). Yarn Dyeing & Processing Machines Prodeuct Range Company Brochure. Hindistan: Jogson.

Kurtuldu, E. ve Yıldırım, L. (2019). Farklı Kültürlerdeki Rezerve Boya/Baskı Teknikleri Üzerine Kavram ve Terimler. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 21, 93-103.

Özcan, Y. (1978). Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği. İstanbul: Fatih Yayınevi.

Özen, M. S. ve Akalın, M. (2012). Dokuma Teknolojisi. İstanbul: Nesil Matbaacılık.

Peker, E. H. (2017). Tekstilciler İçin Baskı El Kitabı. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Perkin, W. S. (1996). Textile Coloration and Finishing. USA: Carolina Academic Press.

Uygur, A. ve Yüksel, D. (2013). Tekstil Baskı Stilleri. İstanbul: Bayko Matbaa Yayıncılık.

URL 1: http://www.tekstildershanesi.com.tr/bilgi-deposu/dimi.html.

URL 2: http://www.tekstildershanesi.com.tr/bilgi-deposu/saten.html.

URL 3: https://www.slideshare.net/88azmir/yarn-printingspace-dyeing.

URL 4: http://www.rgmakina.com/portfolio-item/iplik-baski-makinasi.

URL 5: http://dyeingworld1.blogspot.com/2009/12/space-dyeing-techniques.html.

URL 6: https://envisionapparel.com/services/sublimation-printing/.

Kaynak Göster

APA Bilir, M . (2020). İplik Baskılı Tasarım Uygulaması . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 602-611 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/57874/681285