Televizyon Yayıncılığında Tipografik Devinim

Radyonun devamında sesli yayınlara görüntülerin de eklenebildiği gelişmelerin doğrultusunda televizyonun ortaya çıkması ile birlikte sinemanın büyülü ortamı evlere girebilmiştir. Sinema salonlarından farklı olarak günlük yaşamda izlenebilen televizyonların yayın içerikleri, kurumsal kimlik ve yayın görselleri açısından kişiselleştirilmiş birçok tasarıma ihtiyaç duymaktadır. Yayın içeriğinin ötesinde görsel estetik de önemli bir etken olup, izleyiciyi çekme çabasında yapılan yayın tasarımlarının temel hedefini oluşturmaktadır. Görsel ve işitsel yayıncılığın sınırsız yayın ortamı bulduğu güncel zamanda oluşan rekabet ortamı neticesinde, televizyon kanallarının dikkat çeken estetik görünümde beğeni oluşturan görsel yayın tasarımlarına ihtiyaç olmaktadır. Yayın akışının tasarımında kullanılan öğeler arasında önemli görülen unsur yazılardır. Televizyon yayın içeriklerinde, televizyon kanallarının sezon açılışlarında, haber bültenlerinde, magazin veya hava durumu gibi programların öncesinde veya sonrasında kısa videolar kullanılmaktadır. Bu kısa videolar çeşitli hareketli grafikler ve tipografilerden oluşmaktadır. Tanıtım yazısı (jenerik) olarak da adlandırılan yazılar, çeşitli görüntüler eşliğinde de kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında, tipografik devinimli görüntülerin yayın içeriğindeki varlık amaç ve biçimleri üzerinde durulmuştur. Televizyon yayınlarının izlenir olmasını sağlayan ve görsel ifadeyi okunurlukla destekleyen tipografinin hareketli kullanımı bu çalışmanın genel kapsamını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de yayın yapan televizyon kanallarının günlük yapımlarından seçilen örneklerdeki tipografik düzenlemeler ve hareketli yapıları betimsel analiz yönteminde incelenmiştir. Bazı yabancı kanalların da ilgili yayınlardaki tipografik unsurların görsel yapılarına değinilmiştir. Televizyon yayıncılığının hareketli evreninde kullanılan tipografik devinimli görsellerin, işlevsel ve estetik yaklaşımını değerlendiren bu çalışma ile izlenen tipografinin konumu ve durumu daha iyi anlaşılacaktır.

With the emergence of television in line with the developments in which radio can be added to audio broadcasts in the continuation of the radio, the magical environment of the cinema was able to enter the houses. Unlike the movie theaters, television broadcasts that can be watched in daily life require many personalized designs in terms of broadcast content, corporate identity and broadcast visuals. Beyond the content of the broadcast, visual aesthetics is also an important factor and constitutes the main target of the broadcast designs made in an effort to attract the audience. As a result of the competitive environment that occurs in the current time when visual and audio broadcasting finds an unlimited broadcast environment, there is a need for visual broadcast designs that create appreciation in the striking aesthetic appearance of television channels. The most important element among the elements used in the design of the broadcast stream is the text. Short videos are used in television broadcast contents, in the season openings of television channels, in news bulletins, before or after programs such as magazine or weather. These short videos consist of a variety of motion graphics and typography. The articles, also called promotional writing (generic), are also used in the company of various images. Within the scope of the study, the existence, purpose and forms of typographic dynamic images in the content of the broadcast are emphasized. Moving use of typography, which enables television broadcasts to be watched and supports visual expression with readability, constitutes the general scope of this study. typographical arrangements in samples selected from daily production of broadcast television channels in Turkey and moving structures under study were examined in the descriptive analysis process. Visual structures of typographic elements in related broadcasts are also mentioned. With this study evaluating the functional and aesthetic approach of the typographic motion images used in the mobile universe of television broadcasting, the position and status of the typography followed will be better understood

Kaynakça

Ambrose, G., & Harris, P. (2013). Yaratıcı Tasarımın Temelleri. (Çev: A. Tepecik, & M. D. Atılgan.) Literatür Yayıncılık, İstanbul

Braha, Y. and Byrne B. (2011). Creative Motion Graphic Titling for Film, Video and the Web, Focal Press: Elsevier.

Carter, R., Meggs, P. B., Day, B., Maxa, S., Sanders, M. (2015). Typographic Design: Form And Communication, 6. Ed. John Wiley & Sons, Inc. Kanada

Çamdereli, M. (2018). Başlangıcından Günümüze Trt Televizyon Kanalı Haberlerinde Grafik Tasarımın Özellikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Harrington, R., and Robinson, I. (2011). Motion Graphics with Adobe® Creative Suite® 5 Studio Techniques: Peachpit

Hillner, M. (2009). Basics-Typography--Virtual-Typography, AVA Publishing SA, Switzerland.

Hostetler, Soo C. (2006). Integrating Typography and Motion in Visual Communicaton,

Krasner, J. (2008). Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics, Focal Press: Elsevier.

Ramacatti, F. David (1998). Başarılı Reklamın Sırları, Çev.: Rengin Erdoğmuş, Epsilon Yayınevi, İstanbul, 2.Basım.

Staples, L. (2000). Typography and the Screen: A Technical Chronology of Digital Typography, 1984-1997. Design Issues, Vol. 16, No. 3 pp. 19-34 The MIT Press: http://www.jstor.org/stable/1511813. E.T.: 04.06.2020

Kaynak Göster

APA Vural, S . (2020). Televizyon Yayıncılığında Tipografik Devinim . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 636-649 . DOI: 10.48146/odusobiad.756021