Demokrat Parti Döneminde Halk Eğitime Yönelik Bir Teşkilat ve Konya’daki Faaliyetleri: 4-K

Türkiye’nin NATO’ya üye olması ile birlikte politik, askeri ve iktisadi alanların yanı sıra eğitim ve kültürel alanlarda da yoğun olarak ABD etkisi hissedilmeye başlanmıştır. DP iktidarı döneminde halk eğitimi konusunda Amerika’da yaygın bir halk eğitimi kurumu olan 4-H Kulüpleri örnek alınarak 4-K teşkilatı oluşturulmuştur. DP iktidarında Tarım Bakanlığı tarafından organize edilen ve önemli bir halk eğitim kurumu olan 4-K Teşkilatı, köy ve kasabalarda cinsiyet farkı gözetmeksizin 10-18 yaş arası çocukları gruplar halinde teşkilatlandıran, katılımcılara ziraat ve ev işlerinde yeni ve daha iyi metotları öğreten, ayrıca aile gelirlerinin de artmasını sağlayan okul dışındaki eğitim ve öğretim sistemidir. Teşkilat, geleceğin çiftçilerini, daha iyi eğitim almış ev kadınlarını ve istikbale daha iyi hazırlanmış vatandaşlarını yetiştirmek gayesiyle hareket etmenin yanı sıra, köyü güzelleştirmek, herkesin değer verdiği bir yer haline getirmek, üyelerinin toplum içinde önder duruma gelmelerini temin etmek amacıyla da faaliyetlerini yürütmüştür. 4-K teşkilatı 1957 yılı itibariyle Konya’nın 3 köyünde faaliyetlerine başlamıştır. 1958 yılında ise Konya’nın toplam 10 köyünde 4-K grupları oluşturulmuştur. 1960 yılı faaliyet devresi sona erdiğinde Konya’daki 4-K grupları 355 üyesi ile 8 kişisel ve 5 toplum projesi hazırlayarak, sergi ve başarı günleri düzenlemişlerdir. Projelerde başarı gösterenlere Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanmış sertifikalar ve projeleriyle ilgili hediyeler verilmek suretiyle üyeler çalışmaya ve proje üretmeye teşvik edilmiştir. Bu çalışma genelde halk eğitimi ve Demokrat Parti iktidarında halk eğitimine yönelik bir çalışma olması bakımından 4-K teşkilatını konu almaktadır. Özelde ise Konya’da 4-K teşkilatının nasıl oluşturulduğu ve faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Konya’da 4-K gruplarında yapılan kişisel ve toplumsal projeler, bu proje çalışmalarından alınan sonuçlar ve verilen eğitimler ile teşkilatın Konya’daki iktisadi gelişmeye ve üretime ne ölçüde katkı sağladığını ortaya koymak amaçlanmıştır.

An Organization For Public Education and Its Activities in Konya During The Democrat Party Period: 4-K

Upon the membership of Turkey to NATO, the USA influence began to be felt intensely in education and cultural fields as well as the political, military and economic. During the DP period, the 4-K organization was generated by taking the 4-H Clubs, a common public education institution in America, as an example. The 4-K Organization, which was organized by the Ministry of Agriculture under the DP government and was an important public education institution, is an out-of-school education and training system that organized the children between the ages of 10 and 18 in groups, regardless of gender, in villages and towns, taught the participants new and better methods in agriculture and housework, and also increased the family income. In addition to acting with the purpose of raising future farmers, better educated housewives and citizens who are better prepared for the future, the organization also carried out its activities in order to beautify the village, to make it a place that everyone values, and to ensure that its members become leaders in the society. 4-K organization started its activities in 3 villages in Konya as of 1957. In 1958, 4-K groups were formed in 10 villages of Konya. When the activity period of 1960 ended, 4-K groups in Konya with 355 members, 8 personal, and 5 community projects organized some exhibitions and success days. Members were encouraged to work and produce projects by giving certificates prepared by the Ministry of Agriculture and gifts related to their projects to those who were successful in the projects. This study mainly focuses on the 4-K organization since it is a study on public education and public education under the Democrat Party government. In particular, it provides information about how the 4-K organization was formed and its activities in Konya. It is purposed to reveal to what extent the organization contributed to the economic development and production in Konya through the personal and social projects in 4-K groups in Konya, the results of these project, and the trainings provided within the scope of the organization.

Kaynakça

Referans 1: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı - Cumhuriyet Arşivi Referans 2: Yeni Konya Referans 3: Yeni Meram Referans 4: Öz Demokrat Konya

Kaynak Göster

APA Tekinsoy, B . (2021). Demokrat Parti Döneminde Halk Eğitime Yönelik Bir Teşkilat ve Konya’daki Faaliyetleri: 4-K . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 116-135 . DOI: 10.48146/odusobiad.873452