TÜKETİCİLERİN SOSYOPSİKOLOJİK ve DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, İLGİLENİM, SUBJEKTİF BİLGİ ve GÜVEN DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK MODA GİYSİ PAZARININ BÖLÜMLENDİRİLMESİ

Günümüzde tüketicilerin yaşayış biçimleri ve tüketim tercihleri üzerinde önemli etkiye sahip kavramlardan birisi modadır. Moda günlük tüketim kararlarının önemli bir bölümünü oluşturmanın yanında günlük olayların merkezinde yer alan bir unsurdur. Tüketim kararları ve yönlendirici güdülerdeki farklılığı nedeniyle moda giysilere ilişkin tüketim kararlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi önem taşıyan bir konudur. Moda giysiler genellikle sembolik tüketim kararları ile satın alınan ürünlerdir. Bu sebepten ötürü moda giysilere ilişkin satın alma kararlarını tüketicilerin sahip olduğu pek çok psikolojik unsur etkilemektedir. Tüketicilerin bu özellikleri itibariyle gruplanması ve tanımlanması moda giysilerin pazarlanmasındaki pek çok stratejik kararı etkileyebilmektedir. Bu çalışma sosyo-psikolojik ve demografik özellikler, ilgilenim, satın alma kararına ilişkin güven ve tüketicilerin subjektif bilgi düzeylerini temel alarak moda giysi pazarı için karlı pazar bölümlerinin kümeleme analizi kullanılarak tanımlanabilmesini amaçlamaktadır.

SEGMENTING THE FASHION APPAREL MARKET BASED ON CONSUMERS’ SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS, INVOLVEMENT, SUBJECTIVE KNOWLEDGE AND CONFIDENCE

Fashion is one of the major factors that affect the lifestyles and consumption decisions of consumers. Fashion not only forms an important part of everyday consumption decisions, but it also a central component of almost all daily events. Owing to differences in consumption decisions and motives, investigating the factors affecting fashion clothing consumption is an important issue. Fashion clothing is usually consumed because of symbolic reasons. As a result of this fact consumption decisions concerning fashion clothing is affected by many psychological issues. Grouping and defining consumer groups in respect of these issues may and can make strong contributions to strategic planning regarding fashion clothing. By using cluster analysis the main purpose of this study is to identify profitable consumer segments in fashion industry according to income, age, self-monitoring, materialism, fashion clothing consumption motives, fashion clothing involvement, consumers’ perception of fashion knowledge and consumers’ confidence in making decisions about fashion clothing

Kaynak Göster

APA Çadırcı, T . (2012). TÜKETİCİLERİN SOSYOPSİKOLOJİK ve DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, İLGİLENİM, SUBJEKTİF BİLGİ ve GÜVEN DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK MODA GİYSİ PAZARININ BÖLÜMLENDİRİLMESİ . Öneri Dergisi , 9 (33) , 143-152 .
  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

78.8b 43.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE TYPES AND OCCUPATIONAL PRESSURE VARIABLES: A RESEARCH ON FEMALE EMPLOYEES IN THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

Seyhan GÜLER, Özlem ÖZKANLI, Ayşe AKYOL

PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARININ TÜRK ŞARAP SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ-ANALYSING MARKETING COMMUNICATION MEANS ACCORDING TO THE TURKISH WINE SECTOR

Gülnur İÇLİ

ÖNERİ DERGİSİ JENERİĞİ

ÖNERİ DERGİSİ JENERİĞİ

TÜRK TÜKETİCİLERİN ALMAN VE ÇİN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÜLKE MENŞEİ ALGISI-PERCEPTION OF TURKISH CONSUMERS ABOUT COUNTRY OF ORIGIN EFFECT IN GERMAN AND CHINESE PRODUCTS

Evrim İldem DEVELİ

DUYGUSALLIK VE BİLİŞSELLİĞİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ-THE INFLUENCE OF AFFECT AND COGNITION ON IMPULSE BUYING BEHAVIOR

Caner DİNCER

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA

Şakir ERDEM, Süreyya KARSU, Nazlı Sinem SERTKAYA, Tülay YILDIZ

ULUSLARARASI MUHASEBE HARMONİZASYONU VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER-INTERNATIONAL ACCOUNTING HARMONIZATION AND ENVIRONMENTAL FACTORS

Banu DİNCER

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE GİRİŞİMCİLİK ARASI BAĞLANTILARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ-A MODEL PROPOSAL FOR THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ömer LİVVARÇİN, Mesud ÜNAL

ÖĞRENME ÇIKTILARI: ALGISAL BOŞLUKLARIN ANALİZİ-LEARNING OUTCOMES: THE ANALYSIS OF PERCEPTUAL GAPS

Tuğba GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN

TÜKETİCİLERİN SOSYOPSİKOLOJİK ve DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, İLGİLENİM, SUBJEKTİF BİLGİ ve GÜVEN DÜZEYİNE BAĞLI OLARAK MODA GİYSİ PAZARININ BÖLÜMLENDİRİLMESİ

Tuğçe Ozansoy ÇADIRCI