Mezakı

Öz Bu makalemizin gayesit üzerinde doktora tezi hazırlamış olduğumuz Mezâkfyi ilim ve edebiyat dünyasına tanıtmaktır. Bu açıdan önce hayatı, sonra da sanatı ile divan edebiyatındaki yerini belirtmeye çalışacağız. Hayatı: Nef'î, Şeyhülislâm Yahya, Nâilî-i Kadım ve Nâbî gibi büyük şahsisetlerden sonra, XVII. yüzyılın Önde gelen şairlerinden biri de, şüphesiz Mezâkî'dir. Mezâki’nin asıl adı Süleyman’dır. Ailesi hakkında bilgimiz olmadığı gibi, babasının adı bile bilinmemektedir. Kaynaklarda sadece Mısır valisi Eyüp Paşa’nın akrabası olduğu belirtilmektedir. Süleyman Efendi Bosna'nın Çaynice kasabasında doğmuştur. O, ilk tahsilini Çayniçe’de bitirmiş, sonra, kanaatimize göre akrabası Eyüp Paşa'nın aracılığıyla İstanbul a gelmiş, Enderun'a girmiştir. Sarayda çeşitli ilimler ve edebiyat öğrenimi görmüş ve öğrenim sonrası sipahi olmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Mezâkfyi, Nâilî-i, Kadım

Mezakı

___

APA Mermer, A . (2014). Mezakı . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 199-208 .