Aile İçi İlişkilerin Dayandığı Psikolojik Temeller

Öz Sosyal değişmelerin süratle yaşandığı çağımızda insanların ruh sağlığı ve mutluluğu ailenin varlığım korumaya bağlıdır. Çünkü, insan ilişkilerinin kazanıldığı ve sürdürüldüğü, mutluluk zincirinin ilk halkası ailedir. Toplumun temel taşı olan aile, sosyal değerler, gelene k-göre ne k ve kanunların öngördüğü biçimde kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirerek oluşturdukları evrensel ve sosyal bir kurum olarak ifade edilmektedir. Aile içinde insan neslinin devamlılığının sağlandığı, topluma hazırlama sürecinin ilk cereyan ettiği, eşler ve çocuklar arasında belli Ölçüde içten, sıcak, güven verici ilişkilerin kurulduğu ve ekonomik etkinliklerin yer aldığı sosyal bir kurumdur.
Anahtar Kelimeler:

Aile, İçi, İlişkilerin

Aile İçi İlişkilerin Dayandığı Psikolojik Temeller

___

APA Ersanlı, K . (2014). Aile İçi İlişkilerin Dayandığı Psikolojik Temeller . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 51-54 .