Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri

İklim değişikliği, kötü arazi yönetimi, kuraklık ve toprak verimliliğinde azalma gıda eldesinde alternatif üretim sistemlerine gereksinimi önemli ölçüde artırmıştır. Durgun su kültürü sisteminde bitkiler, kökleri suda olacak şekilde su yüzeyinde strafor yardımıyla sabit bir şekilde yüzdürülmektedir. Durgun su tekniği bitki yetiştirme amacıyla tercih edilen en eski, uygulaması en basit ve yapraklı sebzelerin yetiştiriciliğinde dünyada kullanılan en yaygın topraksız tarım tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda durgun su kültürü yönteminde yetiştiriciliği kolaylaştırma amacıyla gübre firmalarının hazır gübre formülasyonlarını satışa sunmakta oldukları izlenmektedir.  Bu çalışmada amaç hazır gübre karışımı ile tam ve % 50 azaltılmış gübre uygulamalarının durgun su kültüründe yetiştirilen marulun verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir.Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama Arazisinde bulunan cam serada gerçekleştirilen bu çalışmada, 3 farklı gübre uygulamasının Confeti marul çeşidinin verim ve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü ve her parselde 21 adet bitki olacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmada bitki uzunluğu, bitki köksüz ağırlığı, yaprak sayısı, parsele verim, bitki kök ağırlığı, bitki gövde ağırlığı, bitki gövde çapı, bitki gövde uzunluğu, yaprak boyu, yaprak eni değerleri saptanmış ve SPSS paket programında istatistik analiz yapılmıştır.Çalışmada bitki uzunluğu, bitki köksüz ağırlığı, yaprak sayısı ve verim bakımından gübre uygulamaları arasında α=0,05 seviyesinde fark önemli bulunmuş, bitki kök ağırlığı, gövde ağırlığı, bitki gövde çapı, gövde uzunluğu, yaprak boyu ve yaprak eni bakımından ise istatistiki önemde bir farklılık gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler:

durgun su kültürü, gübre, marul

___

 • Khanna-Chopra R., Selote D.S., “Acclimation to drought stres generates oxidative stress tolerance in drought resistant than susceptible wheat cultivar under field conditions” Environmental and Experimental Botany, 60, 276–283, 2007
 • Sevgican, A., Örtüaltı Sebzeciliği (Topraksız Tarım). Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 526, 476s, Bornova, İzmir, 1999
 • Winsor, G.W., Schwarz M., 1990. Soilless culture for Horticultural Crop Production. FAO Plant Production and Protection Paper, No: 101, Rome, pages 188, 2007
 • Schwarz M., “ Soilless Culture Management in Advanced Series in Agricultural Sciences” 24, Edited by McNeal B.L., Tardieu F., Van Keulen H., Van Vleck D., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 147-156, 1995
 • Jensen, M.H., “Hydroponics” Hortscience, 32(6) 1997
 • http://www.tuik.gov.tr
 • Bayraktar K., Sebze Yetiştirme ‘‘Kültür Sebzeleri’’. E.Ü.Zir.Fak., Cilt 2, Yayın No: 169, İzmir. 1970
 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman İ., Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme). Ege Üniversitesi Basım Evi, 404s, Bornova, İzmir, 2000
 • Stuart N.W., “ Growing plants without soil” Science, Monthly 66, 273-282. 1948
 • Gauch, H.G., Inorganic Plant Nutrition. Straudsburg, PA.: Dowden, Hutchinson and Ross. Inc., USA; P: 305-332. 488s, 1972
 • Culbertson, R.E., Nakayama T., Hiramatsu M., “Hydroponic vegetabIe production in Japon-An operation of the U.S. Army Quartermaster Crops” Market Growers Journal 86: 16-19, 1957
 • Soundy P., Smith, I.E., “Evaluation of lettuce (Lactuca sativa L.) cultivars in the Natal midlands” Journal of Science African Society for Horticultural Science 2(1), 46-49, 1992
 • Maboko M.M., Du Plooy C.P., “Production of crisphead lettuce in a soilless production system” African Crop Science Proceedings 8: 319-325, 2007
 • Wurr, D.C.E., Fellows, J.R., Phelps, K., “Investigating trends in vegetable crop response to increasing temperature associated with climate change” Scientia Horticulture, 66,255-263, 1996
 • Maboko M.M., Du Plooy C.P., “Effect of plant spacing on growth and yield of lettuce (Lactuca sativa L.) in a soilless production system” South African Journal of Plant and Soil, 26(3), 199- 201, 2009
 • Ercan, N., Bayyurt R., "The effects of applications which increase the O2 of the water on yield and quality of lettuce grown in a floating system" Acta Horticulturae, 1034, 77-84, 2013.
 • Toth N., Fabek S., Benko B., Segon P., Zutic I., Stuljar S., "Cultivar and Plant Density Impact on Growth and Morphometric Characteristics of Lettuce in Floating System."6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes,Zagrep, Hırvatistan, 29 Eylül - 2 Ekim2014
 • Madzivhandila L.L.R., “Crisphead Lettuce Cultivar Evaluation and Response of Transplant to Nitrogen Nutrition” University of Pretoria, M Inst Agar, Msc Thesis, 52s, Pretoria, South Africa, 2005
 • Maboko M. M., Du Plooy C. P., “Evaluation of crisphead lettuce cultivars (Lactuca sativa L.) for winter production in a soilless production system” African Journal of Plant Science 2 (10), 113-117, 2008
 • Scuderi D., Giuffrida F., Noto G., “Effects of salinity and plant density on quality of lettuce grown in floating system for fresh-cut” Acta horticulturae, 843, 219-226, 2009

___

Bibtex @ { nevbiltek210967, journal = {Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2148-466X}, eissn = {2148-4651}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {69 - 78}, doi = {10.17100/nevbiltek.210967}, title = {Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri}, key = {cite}, author = {Okudur, Esra and Ercan, Nurgül} }
APA Okudur, E. & Ercan, N. (2016). Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , Cilt:5 Özel Sayı , 69-78 . DOI: 10.17100/nevbiltek.210967
MLA Okudur, E. , Ercan, N. "Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri" . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (2016 ): 69-78 <
Chicago Okudur, E. , Ercan, N. "Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (2016 ): 69-78
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri AU - EsraOkudur, NurgülErcan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17100/nevbiltek.210967 DO - 10.17100/nevbiltek.210967 T2 - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 78 VL - 5 IS - SN - 2148-466X-2148-4651 M3 - doi: 10.17100/nevbiltek.210967 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri %A Esra Okudur , Nurgül Ercan %T Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri %D 2016 %J Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2148-466X-2148-4651 %V 5 %N %R doi: 10.17100/nevbiltek.210967 %U 10.17100/nevbiltek.210967
ISNAD Okudur, Esra , Ercan, Nurgül . "Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 / (Nisan 2016): 69-78 .
AMA Okudur E. , Ercan N. Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2016; 5: 69-78.
Vancouver Okudur E. , Ercan N. Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2016; 5: 69-78.
IEEE E. Okudur ve N. Ercan , "Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri", , c. 5, ss. 69-78, Nis. 2016, doi:10.17100/nevbiltek.210967
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
 • ISSN: 2148-466X
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

21.3b196